Van kunstbeoefening word je blij, daar gaat het om! Het programma Lang Leve Kunst resulteert op basis van het convenant Ouderen en Cultuur in ca. 950 culturele projecten, waarmee meer dan 400.000 ouderen en 3250 professionals en vrijwilligers bereikt zijn in de periode  2013 - 2016.  

Lang Leve Kunst

Van kunstbeoefening word je blij, daar gaat het om!

Het programma Lang Leve Kunst resulteert op basis van het convenant Ouderen en Cultuur in ca. 950 culturele projecten, waarmee meer dan 400.000 ouderen en 3250 professionals en vrijwilligers bereikt zijn in de periode  2013 – 2016.

 

De effectiviteit van kunst als instrument om het welbevinden van ouderen te verhogen wordt steeds vaker onderkend en krijgt daardoor grotere reikwijdte en slagkracht. Sectoroverschrijdend werken inspireert niet alleen, het heeft significante meerwaarde.

 

De initiatiefnemers van Lang Leve Kunst gaan vanaf 2017 verder met hun regelingen, donaties, kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Zie voor de regelingen van de private fondsen – Stichting RCOAKFonds Sluyterman van Loo en VSBfonds. Het FCP (Fonds voor Cultuurparticipatie) werkt verder aan de uitbreiding van Age Friendly Cultural Cities en het LKCA ( landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst) organiseert kennisdelingsbijeenkomsten en conferenties voor cultuurprofessionals, beleidsprofessionals  en vrijwilligers. Daarnaast zal het LKCA  de handreiking Nooit te oud voor cultuur doorontwikkelen en onder de aandacht brengen van lokale bestuurders en beleidsmakers.

 

Lang Leve Kunst loont!

schermafbeelding-2016-11-21-om-20-35-13De partners van Lang Leve Kunst hebben 4 jaar met elkaar hard gewerkt om ouderen en cultuurparticipatie onder de aandacht te brengen. En met succes: het onderwerp staat op de kaart en verdwijnt er ook niet meer van. Lang Leve Kunst loont! – bekijk de resultaten. De bevindingen nemen we mee in nieuwe programma’s en initiatieven. We blijven actief op dit terrein!

 

Krasse Kunst, 4 films over ouderen en kunst

schermafbeelding-2016-09-22-om-10-14-09De 4-delige serie Krasse Kunst laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert. En ook waar de zwakke plekken zitten. Elke film duurt circa 6 minuten.

 

1. kunst en contact
2. kunst op recept
3. kunst en geld
4. kunst en kracht

 

De films zijn vrij te gebruiken, You Tube – Krasse Kunst.

 

Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur

schermafbeelding-2016-11-25-om-17-33-14

In 2012 was het percentage 65-plussers in Nederland nog 16%, in 2040 gaat het al om 26%. De kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, zo toont CBS-onderzoek aan, vooral door vereenzaming. Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden.  De Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur geeft antwoord op vragen zoals waarom, wie en hoe.

 

 

 

 

   def_FSVL    Basic RGB 01   def_RCOAK    vsbfonds-pay-off-rgb