Besluit

We reageren zo snel mogelijk op uw aanvraag.

Tot en met € 3.000:  

binnen zes weken

Tussen € 3.001 en € 17.500

binnen acht tot tien weken

Meer dan € 17.500:

binnen vier maanden

Via het aanvraagportaal krijgt u een bericht met het besluit. Dit is een toekenning of een afwijzing. U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen.

Toekenning

Bij goedkeuring van uw aanvraag krijgt u ook een toekenningsbrief. In de toekenningsbrief staan de voorwaarden voor onze gift. Lees deze goed door. U ondertekent deze brief en stuurt de brief zo snel mogelijk via het aanvraagportaal terug. Geef eventueel ook nieuwe contactgegevens aan ons door.

U vermeldt in uw uitingen dat het Lang Leve Kunst Fonds uw initiatief mede heeft gefinancierd. Download hiervoor het logo van het Lang Leve Kunst Fonds.

Wijzigingen

Als er tijdens de looptijd van het initiatief dingen veranderen, neemt u contact met ons op via het aanvraagportaal. Wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor (de hoogte van) de gift.

Wij betalen na afloop van het initiatief. U verstuurt daarvoor de inhoudelijke en financiële verantwoording via het aanvraagportaal. Wij zullen de verantwoording zo snel mogelijk beoordelen. U ontvangt een besluit met de definitieve gift. Daarna kunnen wij het geld overmaken.

Maximale gift

Het Lang Leve Kunst Fonds doet een toekenning voor een maximale gift. Dat betekent dat het uiteindelijke bedrag lager kan worden als de financiële en/of inhoudelijke resultaten minder zijn dan u tijdens de aanvraag had verwacht.

Vragen?

Via het aanvraagportaal krijgt u bericht of kunt u een vraag stellen. >> Ga naar het aanvraagportaal

Zoeken:

Zoek