Richtlijnen

Hoe maakt uw aanvraag een goede kans bij ons fonds? Lees hieronder de richtlijnen over het doel van het initiatief en de doelgroep, lees aan welke vereisten uw aanvraag moet voldoen en welke documenten we nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen.

Beoordelen aanvragen

1. Doelstelling
Is het doel van de activiteit de creatieve ontwikkeling van ouderen onder leiding van een professionele kunstenaar? We zien graag minimaal vijf sessies per deelnemer en een presentatie als afsluiting.

De professionele kunstenaar weet de activiteit boven het alledaagse uit te tillen door de originele en uitdagende opdrachten, het materiaalgebruik, de professionele begeleiding én door de manier van presenteren van het resultaat. Het effect van kunstbeoefening is veel groter als de deelnemers regelmatig samenkomen in groepsverband. Daarom gaan wij uit van minimaal vijf activiteiten per deelnemer, bij voorkeur in een groep. Kunst verdient een podium. Kijk daarom naar de mogelijkheden voor een presentatie, zoals een optreden, voorstelling of tentoonstelling.

2. Doelgroep
De doelgroep is ouderen vanaf 70 jaar. Beschrijf ook of het initiatief is gericht op een specifieke groep ouderen. Bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen, ouderen in een kwetsbare situatie of ouderen met een migratieachtergrond.

3. Samenwerking
Wij vinden samenwerking met andere organisaties en bijvoorbeeld vrijwilligers belangrijk, omdat het zorgt voor draagvlak en een duurzaam vervolg van het initiatief. Samenwerking tussen zorg-/welzijnsorganisaties en culturele organisaties is meestal een must: voor de werving van deelnemers en de inhoud van het kunstprogramma. De gemeente kan ook vaak een waardevolle partner zijn.

4. Ondernemerschap
Vereist is dat er andere partijen zijn die meebetalen, zoals overheden, andere fondsen, sponsoren of particulieren. Een eigen bijdrage van deelnemers is een pre. Indien mogelijk draagt de organisatie zelf ook bij met geld en/of in  natura. Verder zien we graag dat de kosten in verhouding staan tot de kwaliteit. Bovenstaande zaken laten namelijk zien dat het initiatief op termijn mogelijk kan voortbestaan zonder financiering van het Lang Leve Kunst Fonds

 1. Alleen stichtingen of verenigingen kunnen aanvragen (evt. een stichting in oprichting).
 2. Het initiatief heeft geen winstoogmerk; de aanvraag is bedoeld om een deel van de kosten te dekken.
 3. De activiteit vindt plaats in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en heeft als doelgroep ouderen (70 jaar en ouder).
 4. Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:
  – receptieve kunstparticipatie (kijken of luisteren naar kunst die anderen hebben gemaakt)
  – dagbesteding en/of creatieve therapie (o.l.v. een activiteitenbegeleider)
  – activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
  – publicaties, symposia/congressen, jubilea, openingsactiviteiten, mediaproducties of wetenschappelijk onderzoek als belangrijkste resultaat
  – investeringen in (de inrichting van) onroerend goed of vervoersmiddelen
  – fondsenwerving of fondsvorming
  – ledenwerving en deskundigheidsbevordering van professionals
 5. Het initiatief heeft een duidelijke startdatum en een einddatum en is nog niet gestart.
 6. Cofinanciering: andere partijen betalen mee aan het initiatief, zoals overheden, andere fondsen, deelnemers, sponsors of particulieren.

Bij een aanvraag vragen wij de volgende documenten:

 • Projectplan – alleen als u meer dan € 3.000 aanvraagt: in het projectplan gaat u in op de punten die wij belangrijk vinden bij de beoordeling van uw aanvraag (doel, doelgroep, samenwerking en ondernemerschap)
 • Begroting en dekkingsplan met een specificatie van de kosten, inkomsten en cofinanciering (modelbegroting beschikbaar)
 • Kopie statuten (gewaarmerkt)
 • Officieel digitaal uittreksel Kamer van Koophandel, minder dan een jaar oud
 • Recent inhoudelijk en financieel jaarverslag

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag per e-mail.

Zoeken:

Zoek