Veelgestelde vragen

Hieronder vind u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij?
Neem contact op via het aanvraagportaal of mail naar info@langlevekunst.nl.

De uitvoering van het Lang Leve Kunst Fonds (LLKF) ligt in handen van Fonds Sluyterman van Loo.

Nee, alleen rechtspersonen (stichtingen of verenigingen) kunnen een aanvraag indienen.

Nee, het Lang Leve Kunst Fonds geeft geen individuele (nood)steun. Alleen voor activiteiten van professionele organisaties voor (een groep) ouderen kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Wij kunnen uw aanvraag wel in behandeling nemen, maar de definitieve toekenning doen we pas als een kopie van de statuten en een rechtsgeldig uittreksel van de Kamer van Koophandel binnen zijn.

Nee, alleen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

U doorloopt eerst het stappenplan:
1. de richtlijnen en vereisten bekijken en
2. de quickscan doen.
Bij een positieve uitkomst van de quickscan kunt u een aanvraag indienen.

In principe is dat niet mogelijk. U doorloopt eerst het stappenplan. Als u daarna vragen heeft, beantwoorden wij die graag per e-mail. Eventueel nodigen wij u uit voor een online of telefonisch gesprek.

Nee, u doet bij elke nieuwe aanvraag eerst de quickscan. Bij een positieve uitkomst kunt u uw aanvraag indienen

Ja, maar alleen indien het gaat om een ander type project of initiatief. Anders vragen we van uw organisatie om eerst het lopende initiatief af te ronden.

Bij ‘creatieve ontwikkeling’ van ouderen kunt u bijvoorbeeld denken aan een activiteit waarbij ouderen in vijf of meer sessies zelf kunst maken onder leiding van een professionele kunstenaar. Bij voorkeur presenteren zij dat ook aan elkaar en/of aan publiek.
Tip: bij initiatieven kunt u lezen over eerder ondersteunde initiatieven om een beeld te krijgen van welke activiteiten we financieren.

Wij adviseren u aan te vragen wat u nodig heeft. Wel vinden wij andere financiering belangrijk, zoals geld van andere fondsen, sponsors en subsidies van overheden en een eigen bijdrage in natura en/of geld. Vermeld deze in uw aanvraag. Voor zorgorganisaties geldt een eigen bijdrage van minimaal 25%.

Tip: in ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze toekenningen.

Naast het Lang Leve Kunst Fonds is er een aantal andere fondsen dat initiatieven voor ouderen financiert. Elk fonds heeft eigen doelen en prioriteiten. Kijk op fondsenvoorouderen.nl voor meer informatie.

Als de tekst in een tekstvak het maximum aantal woorden overschrijdt, is het niet mogelijk de aanvraag op te slaan. Maak de tekst korter.

Als uw stichting korter dan een jaar geleden is opgericht, stuur ons dan andere documenten waaruit het vermogen en/of het banksaldo te zien is, bijvoorbeeld een recent bankafschrift.

Ga eerst na of de bestanden niet te groot zijn. Bekijk ook of de bestanden het juiste bestandsformaat hebben (meestal pdf).

Na registratie kunt u op een link klikken om nog een keer een activeringsmail te krijgen. Ook kan het zijn dat de mail in uw spambox is terechtgekomen.

Het helpt als u een complete aanvraag indient, alle gevraagde documenten in één keer uploadt en via het portaal op onze eventuele vragen reageert. Verder is de behandeltermijn afhankelijk van de hoogte van uw aanvraag:

Tot en met € 3.000:                   binnen zes weken

Tussen € 3.001 en € 17.500:  binnen acht tot tien weken

Meer dan € 17.500:                   binnen vier maanden

Het bestuur tekent de brief. Of de directeur als deze het mandaat van het bestuur heeft.

Ja, wijzigingen kunnen effect hebben op (de hoogte van) de toekenning. Via het portaal verstuurt u berichten over veranderingen in opzet, planning of begroting. Bij een initiatief dat langer loopt, vragen wij meestal zelf om een update.

Graag, we stellen de vermelding van ons fonds erg op prijs. Download het  logo.

U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen.

Wij maken de gift over, nadat wij uw financiële en inhoudelijke verantwoording hebben beoordeeld. De verantwoording verstuurt u via het aanvraagportaal.

Het toegekende bedrag blijft beschikbaar tot de datum die in het besluit staat. Als u ziet aankomen dat uw initiatief langer doorloopt, kunt u verlenging van de projectperiode aanvragen met een bericht via het aanvraagportaal.

Zoeken:

Zoek