Verantwoording

In de verantwoording laat u zien wat de concrete resultaten van het initiatief zijn en hoeveel ouderen u hiermee heeft bereikt. Ook legt u uit hoe u de doelen bereikt heeft. Uiterlijk dertien weken na afloop van uw initiatief stuurt u ons de inhoudelijke en financiële verantwoording.
Heeft u in 2021 een toekenning gekregen van het Lang Leve Kunst Fonds? Log dan in op het 
account 2021 om uw verantwoording in te dienen.  

U vult het verantwoordingsformulier in op het portaal. Het is handig om tijdens de uitvoering van uw initiatief de volgende zaken bij te houden:

 • de concrete resultaten, zoals vermeld in uw aanvraag (inclusief cijfermatig overzicht)
 • de succesmomenten en verbeterpunten
 • het bereik van de specifieke doelgroep(en)
 • de samenwerkingen
 • het vervolg van het initiatief
 • media-aandacht en foto’s van uw initiatief
 • bedrag begroting en bedrag realisatie (lasten)

Voor de verantwoording heeft u de volgende documenten nodig (in pdf):

 • Bestuursverklaring van de inhoudelijke en financiële realisatie (model bestuursverklaring)
 • Financiële verantwoording: realisatie naast de oorspronkelijke begroting en toelichting op de verschillen
 • Kopieën van bewijsstukken van de uitgave(n)
 • Foto’s van goede kwaliteit

Tip: log in op het portaal voor een toelichting op deze gevraagde documenten.

Bij toekenningen van € 125.000 of hoger:

Bij toekenningen van € 125.000 of meer ontvangt het Lang Leve Kunst Fonds binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het bijgevoegde model.

Controleverklaring Lang Leve Kunst Fonds

Controleprotocol Lang Leve Kunst Fonds

Zoeken:

Zoeken