Jaaroverzicht 2022

Het Lang Leve Kunst Fonds heeft in 2022 maar liefst 75 initiatieven kunnen financieren, voor een totaalbedrag van bijna een miljoen euro.
In de eerste helft van 2022 waren organisaties én ouderen terughoudend in het meedoen aan initiatieven. Dit kwam onder meer door de effecten van de coronamaatregelen. In de tweede helft van het jaar merkten we dat organisaties meer plannen maakten en dat ouderen daar weer aan mee wilden doen. Vanaf de zomer hebben we gelukkig weer een groot aantal initiatieven kunnen financieren van organisaties die het levensplezier van ouderen stimuleren. In totaal hebben we 77 aanvragen behandeld vanuit het Lang Leve Kunst Fonds en maar liefst 75 toekenningen kunnen doen (97%).

In 2022 hebben we ons toekenningsbeleid verder uitgewerkt en in gebruik genomen. De website en huisstijl zijn vernieuwd. We hebben een snelloket ingesteld voor aanvragen tot en met € 3.000. En we hebben voor het eerst webinars aangeboden om organisaties die een aanvraag willen doen te informeren en te inspireren. Ook hebben wij als nieuw onderdeel van ons beleid, bijzondere, langer lopende initiatieven gefinancierd. Dit deden we onder andere via een apart programma van het Lang Leve Kunst Fonds, het satellietprogramma.

Satellietprogramma

Het Lang Leve Kunst Fonds is in 2022 een satellietprogramma begonnen. Het doel van dit programma is dat een aantal organisaties hun eigen activiteiten verder uit kunnen breiden. Daarmee creëren ze een stabiele basis voor de toekomst, met een passende financieringsmix. Daarnaast gaan de geselecteerde organisaties hun kennis en succesvolle formats delen met andere organisaties. Op die manier kunnen andere partijen, met weinig middelen en moeite, vergelijkbare initiatieven starten. Zo kunnen meer ouderen actief kunst gaan beoefenen.

Vijf organisaties hebben in 2022 een toekenning ontvangen in het kader van het satellietprogramma:
• Amphion, voor het initiatief Kunst door de Brievenbus. Meer dan twintig organisaties, verspreid over heel Nederland, hebben het succesvolle format overgenomen;
• Kunstmuseum Den Haag, voor de Zomerschool. Er is een toolkit beschikbaar gekomen voor andere culturele organisaties die een zomerschool willen starten;
• Pijnlijke melodie verder het land in, voor theater maken door ouderen over de ouderenzorg. Vijf theatermakers uit heel Nederland zijn gestart met een groep ouderen;
• Participatiekoor, voor het opzetten van 41 participatiekoren in heel Nederland. De eerste koren zijn begonnen;
• Club Goud, voor Pop-up XXL, voor het opzetten van zestien kunsttentoonstellingen met werk van ouderen.De deelnemers aan het programma leren ook van elkaar, doordat ze samen meedoen aan kennis- en inspiratiesessies.

Snelloket

Met het instellen van een snelloket hebben we een snellere procedure ontwikkeld voor aanvragen tot en met € 3.000. Door de kortere doorlooptijd hoeven aanvragers minder lang te wachten op een besluit. In de meeste gevallen kan een initiatief dan ook sneller van start gaan. Er is opvallend veel gebruik gemaakt van het snelloket. In de meeste categorieën is de helft van de aanvragen een aanvraag tot en met € 3.000 geweest.

Webinars

Om aanvragers te inspireren en onze kennis te delen, zijn we in 2022 gestart met het organiseren van gratis webinars. Het jaar begon met een webinar over Kunst door de Brievenbus, een initiatief van Amphion dat andere organisaties makkelijk kunnen overnemen. Daarna was er een webinar over theater maken met ouderen, het initiatief Pijnlijke melodie verder het land in. Elke keer konden deelnemers in kleine groepen brainstormen en aan ons fonds en aan de initiatiefnemers vragen stellen. Ongeveer 250 mensen hebben in 2022 aan de interactieve webinars deelgenomen. De webinars hebben naast inspiratie ook geleid tot meer aanvragen en meer zichtbaarheid van het Lang Leve Kunst Fonds. Wij zijn van plan om ook in 2023 over specifieke thema’s weer webinars te organiseren.

Samenwerking

Het Lang Leve Kunst Fonds is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Andere partners zijn:
-het Cultuurfonds,
-Brentano’s Steun des Ouderdoms,
-het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA),
-ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie,
-onderzoeksorganisatie Leyden Academy,
-het Fonds voor Cultuurparticipatie en
-de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Ook is er een platformoverleg Lang Leve Kunst met deze partners.

Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK hebben ieder € 418.388 bijgedragen voor financiering van initiatieven (excl. uitvoeringskosten). Het Cultuurfonds heeft voor het satellietprogramma van het LLKF in 2022 eenmalig € 100.000 bijgedragen. Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft in 2022 € 50.000 bijgedragen aan het toekenningsbudget van het LLKF.

Het LLKF heeft twee kennissessies georganiseerd. De eerste was in samenwerking met LKCA, voor organisaties die kunstinitiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond willen ontplooien en/of verder uitbreiden. De tweede was in samenwerking met Leyden Academy, voor zorgorganisaties die kunstinitiatieven voor ouderen willen opschalen en daar meer draagvlak voor willen creëren. Beide bijeenkomsten krijgen een vervolg en hebben geleid tot aanvragen bij de fondsen.

Meer artikelen

Zoeken:

Zoek