Kunst in de zorg

Het doel van het onderzoeksprogramma ‘Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning 2019 – 2023’ is het verbinden van cultuur aan langdurige zorg en ondersteuning, op een structurele en duurzame manier. De vraag die hierbij centraal staat is: wat zijn de effecten van kunst op de (positieve) gezondheid en het welbevinden? Door kunstinitiatieven te onderzoeken wordt zichtbaar welke elementen hierbij een rol spelen. Het lopende onderzoek is gegund aan een consortium onder leiding van Amsterdam UMC/Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het Lang Leve Kunst Fonds draagt financieel bij aan de projecten waarbij het onderzoek plaatsvindt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de waarde van kunstbeoefening voor ouderen zit grotendeels in positieve gevoelens, uitgedaagd worden en diepgaand contact. De onderzoeksresultaten staan op kunstindezorg.com.

Meer artikelen

Zoeken:

Zoek