Participatiekoor: zingen met mensen met dementie

Vele mensen in Nederland houden van samen zingen. Ook mensen die leven met dementie willen graag zingen. Het Participatiekoor heeft laten zien dat er prachtige uitvoeringen van bijvoorbeeld de Matthäus Passion van Bach kunnen ontstaan, waarin zangers die leven met en zonder dementie samenwerken.

Deelnemers met en zonder dementie

Een participatiekoor bestaat voor een deel uit mensen met de diagnose dementie en voor een ander deel uit mensen zonder dementie. Dit zijn de zogenaamde mantelzangers. Zij ondersteunen de deelnemers met dementie. De participatiekoren repeteren wekelijks en werken onder leiding van een dirigent toe naar mooie presentaties voor een publiek. Centraal staan de principes gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie.

Start zelf met een koor

Ook u kunt zelf aan de slag met een ‘pilot participatiekoor’. Onder leiding van de deskundigen van het Participatiekoor, kunt u zelf een zanggroep starten met zangers die leven met dementie. Deze pilot heeft als doel om meer mensen met dementie te laten zingen. Het Lang Leve Kunst Fonds stelt financiering beschikbaar voor stichtingen en verenigingen die mee willen doen aan de ‘pilot participatiekoor’.

 

 

 

Meer artikelen

Zoeken:

Zoek