Tips organiseren kunstactiviteit ouderen

Tips voor het organiseren van een project voor ouderen

Een project voor ouderen organiseren is vaak een hele kunst op zich! Hoe bereikt u de doelgroep? En hoe weet u of ouderen wel zitten te wachten op uw activiteit? We geven u 7 tips voor het organiseren van een succesvolle kunstactiviteit voor ouderen.

1.Sluit aan bij de wensen van deelnemers

De drempel om mee te doen aan een activiteit kan hoog zijn. Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de ouderen zelf. Dat kan al op een hele eenvoudige manier: vraag het hen zelf. Dat hoeft niet meteen met een uitgebreide enquête. Een kopje koffie is vaak al genoeg! Gebruik uw eigen netwerk, ga in gesprek en zoek aanknopingspunten. 

2. Onderschat ouderen niet

Deze tip is eigenlijk een vervolg op de vorige. Onderschat ouderen niet en probeer hen uit te dagen. Onze ervaring is dat ouderen heel graag willen leren. Soms zijn dat dingen die ze vooraf zelf helemaal niet hadden kunnen bedenken. Als u vraagt wat mensen willen, komen ze misschien alleen maar tot kerstkaarten maken. Terwijl er projecten zijn waarbij ouderen met heel veel plezier dansen, zingen of acteren. Daarom is het de kunst om één of twee stappen verder te denken en hen uit te dagen. Sluit daarbij wel altijd aan op de behoefte. 

3. Kies een passend tijdstip

Aansluiten op de behoefte geldt ook voor het tijdstip. Veel activiteiten worden in de avond gedaan, maar dat is voor veel ouderen een minder geschikt moment. Zeker in de herfst en winter, wanneer het al vroeg donker is. Ook in de ochtend hebben ouderen vaak al verplichtingen. Denk aan thuiszorg of andere vormen van ondersteuning in huis. De middag werkt om deze reden vaak het beste. 

4. Vind de juiste locatie

Ook de locatie is van groot belang bij het organiseren van een activiteit. Probeer zo dicht mogelijk in de omgeving van de ouderen te blijven. Gebruik een buurthuis, bibliotheek of zorgcentrum in de wijk. Bedenk ook op welke plekken ouderen sowieso al komen. Dit neemt de drempel om mee te doen grotendeels al weg. Natuurlijk is toegankelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn ook heel belangrijk bij de keuze voor een locatie. 

5. Blijf flexibel (ook tijdens het project)

Bij het organiseren van een activiteit is het belangrijk om een goed plan te hebben. Maar, zorg er ook voor dat u kansen blijft zien. Komt u bijvoorbeeld iemand tegen in uw netwerk die kunstenaar is, maar even geen werk heeft? Dan kan dit zomaar eens een nieuwe workshop zijn. Durf tijdens het project flexibel te zijn en speel in op wat er nodig is. Merkt u bijvoorbeeld dat de lengte van de workshops eigenlijk te lang is? Pas deze dan aan (natuurlijk wel in overleg met iedereen die betrokken is). Het belangrijkste is dat de ouderen plezier halen uit de sessies. 

6. Zoek goede samenwerkingspartners

Een project voor ouderen opstarten, werkt het beste als u goed samenwerkt. U heeft kunstenaars of andere professionals nodig die ouderen op een kunstzinnige manier kunnen uitdagen. Zij brengen bovendien een hele eigen, artistieke energie met zich mee. Om deelnemers te vinden, kan het ook een goed idee zijn om samen te werken met zorginstellingen. Zij weten bovendien precies wat de ouderen nodig hebben en aan kunnen. Daarnaast is het verstandig om op zoek te gaan naar vrijwilligers die een deel van het werk voor u uit handen kunnen nemen. 

7. Werk toe naar een gezamenlijk einde

Bij veel projecten zien we dat het ontzettend stimulerend is om toe te werken naar iets gezamenlijks. Dat kan zijn een tentoonstelling, voorstelling of publieke presentatie. De deelnemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een eindproduct. Dit werkt extra motiverend en verbindend!

Aan de slag met uw eigen project? 

Wij geloven dat actieve kunstbeoefening het levensplezier van ouderen stimuleert. Daarom betaalt het Lang Leve Kunst Fonds mee aan initiatieven voor ouderen die kunst maken. Denk aan muziek, theater, dans of workshops fotografie, schilderen of tekenen. Wilt u een financiële bijdrage voor uw project aanvragen bij ons ouderenfonds? Lees hier meer.

Meer artikelen

Zoeken:

Zoek