Op deze website staat algemene informatie over de activiteiten van het Lang Leve Kunst Fonds, uitgevoerd door Fonds Sluyterman van Loo, en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een gift. Hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling en het onderhoud van de teksten op deze website, kunnen we er niet voor instaan dat de informatie volledig juist, compleet en actueel is.

Het Lang Leve Kunst Fonds / Fonds Sluyterman van Loo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een gift van ons fonds met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn altijd voorbehouden aan het Lang Leve Kunst Fonds / Fonds Sluyterman van Loo.

Zoeken:

Zoek