Donatie aanvragen

U kunt bij ons terecht voor het aanvragen van een bijdrage voor uw project op het gebied van kunstparticipatie voor en door ouderen. Elk fonds heeft eigen criteria en een eigen procedure, zie daarvoor de websites van de fondsen.

Een aantal aspecten is voor elk van de fondsen belangrijk:

  • Samenwerken in een sector overstijgend netwerk, denk aan kunst/cultuur, zorg/welzijn en de gemeente.
  • Focus op ontwikkeling en groei van de ouderen in plaats van op ‘bezig zijn’/ tijdverdrijf, daarom een substantiële rol voor één of meer kunstenaars.
  • Aandacht voor ontmoeting en vervoer
  • Cofinanciering.

Stichting RCOAK

Het aanvragen van een donatie kan uitsluitend via de website www.rcoak.nl. Eerst dient u via deze site een verzoek in voor een quick scan van uw project. Bij een positieve beoordeling wordt een inlogcode en een wachtwoord verstrekt waarmee u definitieve aanvraag kunt indienen.

Fonds Sluyterman van Loo

Via www.fondssluytermanvanloo.nl/aanvragen/reguliere-aanvraag kan een aanvraag voor een bijdrage voor uw project worden ingediend.

Fonds voor Cultuurparticipatie

U kunt bij het Fonds subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan vernieuwing van cultuurbeoefening in de vrije tijd.  Daarnaast is er Samen Cultuurmaken verbreden, een subsidieregeling van FCP, het ministerie van OCW en het LKCA die het culturele en sociale domein stimuleert om (nog beter) samen te werken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken. De regeling richt zich op alle kwetsbare groepen, óók op ouderen.

VSBfonds

Kijk op www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/donatie-aanvragen hoe u bij VSBfonds een donatie kunt aanvragen. Op deze pagina kunt u de quick scan doen, een animatievideo bekijken waarin het aanvraagproces stapsgewijs wordt uitgelegd en u vindt er contactgegevens van onze voorlichters.