Pijnlijke melodie: theater maken met ouderen

Pijnlijke Melodie het hele land door: Theater maken met ouderen over de ouderenzorg

Wat is het?

Pijnlijke Melodie het hele land door is een landelijk theaterproject, waarbij theatermakers op basis van een bestaand raamwerk met lokale ouderen en partners een (locatie)voorstelling maken in hun eigen gemeente. Met Pijnlijke Melodie het hele land door wil het Lang Leve Kunst Fonds meer structurele theateractiviteiten voor ouderen stimuleren. Door theater kunnen ouderen hun grenzen verleggen, zich verder ontwikkelen en nieuwe contacten leggen. Kortom, verbinding door samen theater maken. De theatermakers krijgen 1,5 jaar de tijd om een voorstelling op de planken te krijgen.

Pijnlijke Melodie het hele land door is een vervolg op het theaterproject Pijnlijke Melodie verder het land in (2024) en Pijnlijke Melodie het land in (2019). Beide projecten zijn gebaseerd op de theaterproductie Pijnlijke Melodie (2016). Zie hier een impressie van Pijnlijke Melodie het Land in (2019).

“Wat een feestelijk project! Het gaf me het gevoel van ‘buitenspelen’, net zoals vroeger. Heerlijk om dat weer te mogen ervaren.”

Fotograaf: Jaap van der Klei
Fotograaf: Jaap van der Klei
Fotograaf: Jaap van der Klei

Voor wie is het?

Het Lang Leve Kunst Fonds geeft theatermakers de kans om met ouderen theater te maken over de ouderenzorg. Dit format is speciaal voor regisseurs en theatermakers die lokaal met ouderen willen werken.

Startpakket

Marianne Barendsen is projectleider voor Pijnlijke Melodie het hele land door en begeleidt de theatermakers gedurende de hele periode van vooraanvraag tot voorstelling. Ook is er ruimte om te sparren met theatermakers van de vorige edities. De kosten voor deze begeleiding zijn opgenomen in het startpakket (€ 1.500).

Contactpersoon en meer informatie

Neem voor vragen en informatie over de (voor)aanvraag contact op met Marianne Barendsen, projectleider: pmvervolg@gmail.com.

Aanvraag bij het Lang Leve Kunst Fonds

Doe eerst een vooraanvraag. In de vooraanvraag staat informatie over de theatermaker(s), de samenwerkingspartners, het plan van aanpak en welke organisatie (stichting of vereniging) de aanvraag zal indienen. Op basis van de vooraanvraag nodigt het Lang Leve Kunst Fonds de organisatie mogelijk uit om een aanvraag te doen.

Bij een positieve beoordeling van de aanvraag kan de maker aan de slag en zal het Lang Leve Kunst Fonds 50% van de begroting financieren, met een maximum van € 20.000. Dit is inclusief het startpakket dat de makers afnemen voor deelname en begeleiding (€ 1.500). Deze kosten neemt de organisatie ook op in de begroting.

Pijnlijke melodie voorstellingen
Posters eerdere edities

Meer formats

Kunstdoordebrievenbus-nov

Kunst door de Brievenbus

Kunst door de Brievenbus: “Om de week een creatief cadeautje om mee aan de slag te gaan” Wat is het? In 2020 gestart...

Zoeken:

Zoeken