Het ontwikkelprogramma van het Lang Leve Kunst Fonds ondersteunt organisaties die succesvolle formats van kunstbeoefening door ouderen ontwikkelen. Het programma biedt organisaties financiering voor opschaling, advies op maat en de mogelijkheid om de formats te verspreiden en over te dragen. Dit gebeurt meestal via online inspiratiesessies en pilotprojecten.

Verbinding

Het Lang Leve Kunst Fonds is voor deze organisaties een actieve gesprekspartner. De ambities van de deelnemende organisaties staan centraal. Een belangrijk onderdeel is kennisuitwisseling, zowel tussen de deelnemende organisaties als met andere partijen uit het veld. Het fonds is een verbindende schakel daarin. 

Bijeenkomsten

Het Lang Leve Kunst Fonds organiseert jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor alle deelnemende organisaties en daarnaast een aantal bijeenkomsten over een specifiek thema, waarin de deelnemers aan het ontwikkelprogramma onderling kennis en ervaring uitwisselen. Zij vormen zo een netwerk van voorlopers! Ook al zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, de trajecten van de individuele organisaties zijn maatwerk.

Deelnemers ontwikkelprogramma

Zoeken:

Zoek