Inspiratie

project

Het Grijze Koppen Orkest

‘mensen die komen kijken weten vaak niet wat ze meemaken’

Fort van de Verbeelding zet Grijze Koppen Orkesten op, waarbij ouderen in zorgcentra en/of in de wijk samen een orkest vormen. Het project brengt ouderen op een laagdrempelige manier tot muziek maken. De ouderen zingen uit volle borst en begeleiden zichzelf daarbij op eenvoudig te bespelen Fort instrumenten, zoals bijvoorbeeld het Fort gitaartje, gemaakt van een blikje, een houten hals en enkele snaren. Het project kan als activiteit van een aantal keren geboekt worden of als een duurzaam ouderenorkest verankerd in de wijk en/of een zorgcentrum.

Het Grijze Koppen Orkest | Utrecht – muziek – 2014 | Meer informatie
Fort van de Verbeelding, T 06 10926463

grijze koppen orkest
Bron – www.movisie.nl