BINNENsteBUITEN

BINNENsteBUITEN

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 8.180

Stichting WG Kunst

Deelnemende ouderen: 24

 

WG Kunst organiseert met BINNENsteBUITEN een kunstroute op het Wilhelmina Gasthuisterrein in Amsterdam. De stichting presenteert 50 vitrinekastjes met daarin originele professionele kunst. Belangstellende kunnen een rondleiding krijgen langs de kunstroute. Naar aanleiding van de rondleiding, kan men in kleine groepjes creatieve workshops volgen. Eerst een introductieworkshop en vervolgens een serie.

BINNENsteBUITEN workshop

Veel belangstelling

Tijdens de buitenkunstroute zijn achttien rondleidingen gegeven aan de oudere buurtbewoners. Voor de introductie workshops, waarin een kunstwerk voor de kunstroute werd gemaakt, was veel animo. Er zijn vervolgens twee series van veertien workshops gegeven aan vierentwintig deelnemers. De stichting heeft veel samenwerking in de buurt gezocht voor het werven van deelnemers, o.a. met buurtregiegroepen, buurtsalon Jeltje, Cordaan en Begeleid Wonen. Daardoor is het heel goed gelukt om de doelgroep te bereiken. Men heeft zelfs met wachtlijsten moeten werken.

Zorgen voor elkaar

De stichting is er trots op dat door het creatieve samenzijn en werken, het leven van een flink aantal buurtbewoners aan kwaliteit is toegenomen. De kunstdocent genoot van het enthousiasme en de inzet van de workshopdeelnemers, en is vaak positief verrast door de resultaten. Niet alleen stimuleert men elkaar tijdens het creatieve proces. Ook dragen de deelnemers zorg voor elkaar, doen ze navraag bij afwezigheid of ziekte en spreken de buurtbewoners buiten het project om met elkaar af. Zo zijn er met regelmaat groepjes in het buurtcafé op het WG terrein te vinden en bezoeken zij steeds vaker de tentoonstellingen in WG Kunst. De deelnemers zijn zonder meer minder alleen in de buurt.

Vervolg

Omdat het animo zo hoog was, is de volgende serie van tien workshops inmiddels gestart. De volgende reeks in februari 2024 is al gepland.

Ook een project starten?

Wij geloven dat actieve kunstbeoefening het levensplezier van ouderen stimuleert. Daarom betaalt het Lang Leve Kunst Fonds mee aan initiatieven voor ouderen die kunst beoefenen. Denk aan samen muziek, theater, dans, schilderen of tekenen. Wilt u een financiële bijdrage voor uw project aanvragen bij ons ouderenfonds? Lees hier meer.

Meer initiatieven

Strijkorkest dalloere

Dall'oere strijkorkest voor ouderen

Stichting Nieuwlicht wil een overdag-strijkorkest DALL'OERE voor ouderen opzetten.
Kunst door de brievenbus via Dag en Doen

Kunst door de Brievenbus via Dag!enDoen!

In de app 'Dag!enDoen!' is een digitaal museum gebouwd waarin de gemaakte kunstwerken tentoongesteld worden.
Jong geleerd_oud gedaan

Oud Geleerd Jong Gedaan

Op 5 locaties van een zorginstellingen in Tilburg verzorgt Meta de Zeeuw (Meet) 10 sessies voor een groep van maximaal...

Zoeken:

Search