Dans op Recept

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 10.000
Stichting: Stichting Dans op Recept
Plaats: Verschillende zorginstellingen in Friesland
Aantal deelnemers: 300

Danslabs
De missie van het project Dans op Recept is mensen met chronische ziekten zo optimaal mogelijk mee laten doen in de samenleving door middel van cultuurparticipatie en zo een vitale en inclusieve samenleving te creëren. Dit doen ze door een laagdrempelig en goed onderbouwd dansaanbod op te zetten. Het aanbod is geschikt voor mensen met verschillende aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel (NAH), chronische pijnklachten, MS en dementie. Dans wordt als middel ingezet om het leven van de deelnemers fysiek en mentaal te verbeteren.
Het Lang Leve Kunst Fonds deed een bijdrage aan de ‘danslabs’ in zorginstellingen. De danslabs bestaan uit een uitgebreide serie danslessen die wordt afgesloten met een optreden voor familie en vrienden. Professionele dansers verzorgen de lessen.

Ervaring
De danslabs zijn succesvol verlopen. Vanwege dit succes hebben de locaties het aantal lessen gemiddeld genomen verlengd van 15 naar 35 danslessen, waardoor de lessen wekelijks gegeven konden worden. In plaats van de verwachte 180 deelnemers, hebben circa 300 deelnemers aan de danslabs meegedaan.
Deelnemers ervaren de wekelijkse danslessen als een belangrijk moment in de week, omdat ze dan even geen patiënt zijn, maar dansers. Er is vooral aandacht is voor wat ze nog wel kunnen en waarin ze zich ontwikkelen. Daarnaast is er lotgenoten contact en worden de gezamenlijk koffie drink momenten voor of na de les erg gewaardeerd. De voorstellingen dragen enorm bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Vervolg
Het initiatief wordt in de toekomst voortgezet. Doel is om deze lessen vanaf 2023 zonder subsidie te laten draaien, net zoals de danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson.

 

Meer initiatieven

Verhalen schrijven Biblionet

Verborgen verhalen over afstand en nabijheid

Zelfstandig wonende senioren uit Groningen schrijven onder begeleiding van een autobiografisch schrijfdocent en storyteller...
Ouderen aan het werk met kunst

Creatief Actief @Kunstencentrum Transvaal

Stichting Topaze organiseert 4 keer per week open inloopochtenden, met creatieve activiteiten.
Nooit te oud

Nooit te Oud

'Nooit te Oud' biedt zestigplussers cursussen en workshops in alle kunstdisciplines.

Zoeken:

Zoek