Generatieparade op de foto

De Generatieparade

Organisatie: Stadtrainers i.s.m. Stichting SOL Samen Ondernemend Leren

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 15.000

Plaats: Rotterdam

Bereik: 39 deelnemers

 

De Generatieparade

De Generatieparade is een (meerdaagse) expositie met verschillende verhalen van ouderen uit Rotterdam-Zuid. De deelnemers werken in groepsverband aan hun verhaal in beeld, audio of theater. De deelnemers worden intensief bij het maakproces betrokken.

Er zijn drie werkgroepen en daarmee werkvormen van de deelnemers uit konden kiezen. Iedere werkvorm werd begeleid door één professionele maker: beeldende kunst (textiel, schilderen, ruimtelijk werk), audio en podcasts en theater en spel.

In hun kracht gezet

De organisatoren zijn heel enthousiast. De ouderen hebben hun verhaal kunnen delen in de verschillende vormen. Ze zijn in hun kracht gezet en er was een sterk groepsgevoel. Stadstrainers is er het meest trots erop dat ouderen die normaal gesproken niet in de spotlight durven te staan, zich nu veilig genoeg voelden om dit te doen. Het zichtbare plezier en de trots die dit project deze ouderen gebracht heeft.

Een van de deelnemers heeft voor het eerst een heel persoonlijk verhaal gedeeld, en ook nog op het podium. Vervolgens heeft zij zich, over dit verhaal en waarom ze dit verteld heeft, laten interviewen op het podium. Na afloop kwamen bezoekers naar haar toe om terug te geven dat ze zo geraakt waren en zich herkenden in haar verhaal. Zij voelde zich hierdoor gezien en gehoord. Het was bijzonder om te zien dat iemand die eerder liever op achtergrond bleef, door de activiteiten en de theaterpresentatie meer ruimte in durfde te nemen. Deze deelnemer neemt nu, na afloop, ook zelf initiatief om contact te zoeken met andere deelnemers.

Tussentijds presenteren van de beeldende werken

Ervaringen van deelnemers

“Ik vind het verrijkend om dingen met een diverse groep te doen. Ik had niet gedacht dat ik nu nog dingen zou leren. Ik zie dingen als positief en als een verrijking.”

 

“Weer weg van thuis, onder de mensen komen. Met anderen praten. Ik voelde me vrij en opgelucht dat ik mijn verhaal kon doen. Ik ben jullie ook dankbaar, voor jullie steun.”

 

“Ik wilde met mijn verhaal laten zien dat ondanks al mijn ellende en verdriet, ik daarna de positiviteit heb gevonden om door te gaan en mooie momenten te beleven. En dat die positiviteit boven het verdriet uitstijgt.”

Vervolg

De Generatieparade was gekoppeld aan het Generatieparade weekend. De ouderen hebben aangegeven de wekelijkse samenkomsten fijn te vinden en voort te willen zetten. Dit gaan ze doen binnen het reguliere programma van Generatieclub Feijenoord. De invulling van deze middagen wordt samen met de ouderen bepaald en betreffen veelal creatieve activiteiten. In 2024 wil de stichting weer een grotere creatieve Generatieclub activiteit vormgeven met de leden van de club.

Ook een project starten?

Wij geloven dat actieve kunstbeoefening het levensplezier van ouderen stimuleert. Daarom betaalt het Lang Leve Kunst Fonds mee aan initiatieven voor ouderen die kunst gaan maken. Denk aan samen muziek maken, theater maken, dansen of workshops fotografie, schilderen of tekenen. Wilt u een financiële bijdrage voor uw project aanvragen bij ons ouderenfonds? Lees hier meer.

Meer initiatieven

Werken uit Kunst aan Zet

Kunst aan Zet

Kunst aan zet van Het Wilde Westen uit Utrecht-West bestaat uit vier onderdelen, waar ouderen actief aan mee kunnen...
Verhalen schrijven Biblionet

Verborgen verhalen over afstand en nabijheid

Zelfstandig wonende senioren uit Groningen schrijven onder begeleiding van een autobiografisch schrijfdocent en storyteller...
Ouderen aan het werk met kunst

Creatief Actief @Kunstencentrum Transvaal

Stichting Topaze organiseert 4 keer per week open inloopochtenden, met creatieve activiteiten.

Zoeken:

Zoek