Inspiratie

verhaal

Het verhaal van Martin

‘Het starten met Florence Actief is een heel bewuste keus geweest van zorggroep Florence. We richten ons vooral op vitale en actieve 60-plussers die nog in de wijk wonen. Primair om hen langer vitaal te houden en de echte kwetsbaarheid uit te stellen. De meerwaarde voor Florence is echter ook evident.

Florence Actief gaat niet alleen over kunst; ook over koken en bewegen bijvoorbeeld. Maar kunst is vanaf het begin belangrijk geweest. Er is veel muziek: we hebben 4 rockbands, een popband en een popkoor, een bigband en twee klassieke orkesten. Daarnaast is sieraden maken, schilderen en zijn er breiprojecten. Er zijn wekelijks ruim 400 (vitale) ouderen actief!

Passie en welbevinden

Het is overduidelijk dat kunst iets doet met mensen. Passie en welbevinden, daar gaat het ons om. Ik moet dan altijd aan Eef denken. Een man van een jaar of 80, voor zijn vrouw werd de dagelijks zorg te zwaar. Hij had al een indicatie voor dagbesteding. Maar toen zag zijn vrouw een advertentie in een Haags weekblad: bandleden gezocht voor 60-plus jazzband. Eef was bijna blind maar gitaar spelen was altijd zijn grote passie geweest. Om een lang verhaal kort te maken: hij is bij de Florence Swingtband gegaan en speelt de sterren van de hemel.

Parkpop

We werken altijd met een professionele docent, mensen willen graag leren. En we proberen altijd toe te werken naar een tentoonstelling of optreden. Dat geeft zoveel positieve energie. Eén van onze rockbands trad vorige week op bij Parkpop. Geweldig toch?

‘er zijn wekelijks ruim 400 (vitale) ouderen actief!’

schilderen

Foto’s: Christopher A Dominic

Rode loper

Florence ziet kunstparticipatie als zorginnovatie. Het groeit exponentieel. We zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde en het positieve effect op ouderen. En voor Florence is het ook goed, al doen we het daar niet voor. Omdat mensen zo’n positieve ervaring hebben gehad weten ze ons te vinden voor thuiszorg, dagbesteding of intramurale zorg. Het is een rode loper naar onze zorginstellingen.’