Werken uit Kunst aan Zet

Kunst aan Zet

Stichting Het Wilde Westen

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 24.000

Bereik: 280 ouderen

 

Kunst aan zet van Het Wilde Westen uit Utrecht-West bestaat uit vier onderdelen, waar ouderen actief aan mee kunnen doen: ‘Upsidedown’, waarin ouderen via Zoom een animatiefilm maken. ‘Rondom thuis’, gericht op fotografie/vormgeving. ‘Open Atelier’, open inloop voor wisselende kunstvormen. En tot slot ‘TextielLab’, voor werken met textiel. Onderdelen die een succes blijken, komen in het vaste aanbod.

 

Eigenaarschap

280 oudere wijkbewoners hebben kennis gemaakt met de makers en de werken en hebben ontdekt of ze hun creatieve ontwikkeling verder willen ontplooien. Van hen zijn ongeveer 100 oudere wijkbewoners nu deelnemers. Met elkaar hebben zij in het Open Atelier, het Textiellab en het Cultureel Cafe gewerkt aan allerlei verschillende kunstvormen. Er lag grote nadruk op het eigenaarschap van de deelnemers. Door een deelnemer als maker aan te spreken en de inbreng artistiek te waarderen, ontstaat dit eigenaarschap.  De rol van de professionele kunstenaar is daarin heel belangrijk. Voor de kunstenaars was dit net als voor de deelnemers een leerproces. Maar uiteindelijk zijn er verschillende activiteiten die de groep helemaal zelf organiseren.

Een aantal onderdelen is niet uitgevoerd omdat het niet meer aansloot bij de behoefte, zoals ‘Upside down’. Deze activiteit was online, maar men wilde live contact en geen online ontmoeting. ‘RondomThuis’ is om die reden ook kleiner gebleven. Daar staat tegenover dat andere activiteiten juist groter zijn uitgevoerd omdat die aansloten bij de wens van de deelnemers. Zoals het maken van twee theatervoorstellingen.

 

Vervolg

Zorg, welzijn, en kunststudenten hebben meegelopen en meegeholpen. De koppeling tussen zorg en welzijn is ook uitdrukkelijk gezocht. Met financiële steun van Fonds voor Cultuur Participatie gaat de stichting de samenwerking met het welzijn en zorgdomein in de wijk verder onderzoeken, versterken en verduurzamen. De stichting neemt activiteiten die met name met deelnemersbijdragen voortgezet kunnen worden, op in het vaste aanbod. En ze blijven nieuwe activiteiten, zoals het participatiekoor dat recent gestart is, ontwikkelen.

 

Uitspraak van een van de deelnemers

“Ik geniet zo van het TextielLab. Hoe het gegroeid is tot zelfstandigheid en de ruimte en vrijheid die we hebben met elkaar in Het Wilde Westen! En ook nog eens al het materiaal dat gebracht wordt door wijkbewoners waar we ons eindeloos door kunnen laten inspireren. Deze club heeft mij zoveel creatieve inspiratie gegeven, voor het werken op de maandagochtend en de rest van de week”.

 

 

 

Meer initiatieven

Verhalen schrijven Biblionet

Verborgen verhalen over afstand en nabijheid

Zelfstandig wonende senioren uit Groningen schrijven onder begeleiding van een autobiografisch schrijfdocent en storyteller...
Ouderen aan het werk met kunst

Creatief Actief @Kunstencentrum Transvaal

Stichting Topaze organiseert 4 keer per week open inloopochtenden, met creatieve activiteiten.
Nooit te oud

Nooit te Oud

'Nooit te Oud' biedt zestigplussers cursussen en workshops in alle kunstdisciplines.

Zoeken:

Zoek