Maashorster Meesterwerk

Organisatie: Stichting Vrieden van Markant Uden

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 2.500

Plaats: Uden

Deelnemende ouderen: 80

 

De stichting Vrienden van Markant heeft met dit project een nieuwe vorm van actieve kunst- en cultuurbeoefening voor ouderen gerealiseerd. Ze werden hierbij ondersteund door professionals uit verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Hiervoor werd samengewerkt met culturele instellingen en lokale verenigingen

Muziek, toneel en dans

Ouderen deden bijvoorbeeld mee aan muzieksessies, waarin ze onder professionele begeleiding hebben gewerkt aan nieuwe, meerstemmige muziekstukken. Weer andere ouderen hebben hun talenten op het gebied van acteren en zang verder ontwikkeld. Daarnaast hebben lokale dansverenigingen en balletscholen ouderen geholpen om hun talenten op het gebied van dans te ontwikkelen. Zij kregen in de kunstsessies nieuwe choreografieën aangeleerd.

Voorstelling

Uiteindelijk zijn deze kunstdisciplines samengebracht en hebben de ouderen onder leiding van de vier coördinerende professionals samengewerkt aan een voorstelling. Deze bestond uit een reeks van vier uitvoeringen: het Maashorster Meesterwerk. Deze vier voorstellingen werden door ruim 2.000 ouderen bezocht.

Resultaten

Als spin-off van het project is er een digitaal kunstmodel voor lokale organisaties en gemeenten ontwikkeld. Verder zijn er diverse social-mediakunstproducten voor ouderen ontstaan. Met de samenwerkingsorganisaties zijn er voor ouderen mogelijkheden gecreëerd om na het project actief te blijven en mee te doen aan nieuwe kunst- en cultuuractiviteiten.

Door de inzet van lokale fanfare- en harmonieverenigingen, dansverenigingen en balletscholen, heeft het project ook de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid in de buurt vergroot.

Meer initiatieven

Strijkorkest dalloere

Dall'oere strijkorkest voor ouderen

Stichting Nieuwlicht wil een overdag-strijkorkest DALL'OERE voor ouderen opzetten.
Kunst door de brievenbus via Dag en Doen

Kunst door de Brievenbus via Dag!enDoen!

In de app 'Dag!enDoen!' is een digitaal museum gebouwd waarin de gemaakte kunstwerken tentoongesteld worden.
Jong geleerd_oud gedaan

Oud Geleerd Jong Gedaan

Op 5 locaties van een zorginstellingen in Tilburg verzorgt Meta de Zeeuw (Meet) 10 sessies voor een groep van maximaal...

Zoeken:

Search