Migranten ouderen aan tafel

Migrantenouderen in beeld, in contact en in actie

Stichting Participe Alphen aan de Rijn

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo en Pape Fonds: € 9.425

Bereik: 342 ouderen

Participe wil met dit initiatief het sociaal netwerk van migrantenouderen vergroten, het bereik van organisaties onder migrantenouderen vergroten en informatie en advies voor migrantenouderen versterken en vergroten. In het kort: migrantenouderen in beeld, in contact en in actie.

Sleutelpersonen en eettafels

In totaal heeft de stichting 342 migrantenouderen bereikt. Succesvol was hierbij met name het bereik via de sleutelpersonen voor de bijeenkomsten en het bereik via de Eettafels. In totaal heeft de stichting 9 verschillende activiteiten georganiseerd met één of meerdere bijeenkomsten, 22 gesprekken en 46 verbindingsgesprekken met organisaties. De stichting heeft inmiddels contact met 15 organisaties. Dit is veel meer dan de 3 tot 5 die zij oorspronkelijk beoogd hadden.

Netwerk

Gedurende de looptijd zijn er verschillende aanpassingen geweest. Deze zaten met name in de manier waarop de stichting contact heeft gelegd met migrantenorganisaties en de inzet op de sleutelpersonen van deze organisaties, om zo een stevig netwerk neer te zetten en te onderhouden. Het netwerkoverleg ‘Ouderen in zicht’ heeft zich doorontwikkeld naar een kleine werkgroep, bestaande uit twee medewerkers van SOMNL (organisatie van een nieuwe generatie ouderen met een migratieachtergrond in Nederland), de betrokken gemeenteambtenaar en de coördinator van de stichting. Gezamenlijk werken zij aan het opbouwen van een netwerk sleutelpersonen en ouderen door het organiseren van diverse activiteiten. Hierbij hebben zij andere partners van dit netwerk ook weer uitgenodigd zodat zij ook op een natuurlijke manier in contact komen met deze doelgroep senioren.

Eettafels migrantenouderen aan tafel

Aanpassingen

De stichting heeft zich erg flexibel opgesteld en steeds bijgestuurd en aangepast waar nodig om aan te sluiten bij de doelgroep. Bijvoorbeeld met de eettafels voor de ouderen met Indische roots en een vrouwendag voor Marokkaanse en Turkse ouderen, omdat zij hen via andere activiteiten onvoldoende bereikten. Sleutelpersonen bleken cruciaal bij het contact met de ouderen zelf en met de migrantenorganisaties.

Eettafels Indische, Turkse en Surinaamse ouderen

Vervolg

De stichting gaat door met het werven en (zelfstandig) trainen van nieuwe gespreksleiders en het opstarten van nieuwe groepen. Daarnaast gaan ze Sociaal Vitaal in Kleur verder opzetten en uitrollen. Ook richten ze zich op het verstevigen van het netwerk, het uitbreiden van het activiteitenaanbod en bruggen slaan tussen de doelgroep en het huidige aanbod. Het voortzetten van de basisactiviteiten die zijn ontwikkeld met behulp van de bijdrages vanuit de fondsen is geborgd in de gemeentelijke subsidie vanaf 2024. Voor aanvullende activiteiten en de doorontwikkeling van de aanpak zal de stichting nieuwe fondsenaanvragen doen.

Meer initiatieven

Ouderen aan het spelen in toneelstuk Rimpels die spreken

Rimpels die spreken (onderdeel Pijnlijke Melodie verder het land in)

'Rimpels die spreken' is een zwart-komische locatievoorstelling met live-muziek, over de kritieke toestand van de huidige...
Muzikanten en ouderen aan het werk

Songs for life

Het project Songs for Life is een project waarbij een ervaren songwriter en leerlingen van de opleiding tot muzikant...
Werken uit Kunst aan Zet

Kunst aan Zet

Kunst aan zet van Het Wilde Westen uit Utrecht-West bestaat uit vier onderdelen, waar ouderen actief aan mee kunnen...

Zoeken:

Zoek