Nooit te oud

Nooit te Oud

ECI Cultuurfabriek

Bijdrage Lang Leve Kunst Fonds: € 27.750

Deelnemende ouderen: 370

 

Dit initiatief van ECI Cultuurfabriek (Roermond) is voor het vervolg van het project ‘Nooit te Oud’ uit 2019. ‘Nooit te Oud’ biedt zestigplussers cursussen en workshops in alle kunstdisciplines. De cursussen duren gemiddeld 10 weken. De stichting heeft specifiek aandacht voor ouderen in kwetsbare omstandigheden en met minder financiële mogelijkheden. De activiteiten vinden plaats in verschillende wijken. Het doel is dat er na de looptijd voldoende leden zijn om de activiteiten zelfstandig voort te kunnen zetten, eventueel met bijdragen van overheden. ECI Cultuurfabriek verwachtte met het project zo’n 400 ouderen te bereiken.

Nooit te oud creatief

Cursussen

Het project heeft bij de start behoorlijk last gehad van de nasleep van corona en van personele wisselingen intern en bij de partners. Niet alles is uitgevoerd zoals vooraf bedacht, maar het aanbod staat en is heel divers. De cursussen lopen uiteen van 6 tot en met 15 weken en er is aanbod in 17 verschillende disciplines. De cursussen zijn enthousiast ontvangen en het aantal deelnemers stijgt nog steeds. Er zijn meerdere ouderen die meerdere cursussen doen. Een deel van hen stroomt door naar regulier aanbod of heeft zich aangesloten bij een vereniging. Er hebben in totaal 370 unieke ouderen meegedaan en zij zijn heel positief.

Nieuwe interesses

De stichting is er trots op dat ze zoveel ouderen een plek en activiteit kunnen bieden die waardevol voor hen is. Er ontstaan nieuwe interesses en nieuwe contacten en nieuwe verbindingen. Niet alleen tussen de deelnemers maar ook tussen de verschillende partners binnen dit project.

quotes

“Erg goede en leuke mogelijkheid om mensen veelal na hun werkzame leven, weer te stimuleren om met muziek bezig te gaan.”

“Het is laagdrempelig en blijf dit vooral doen, ook zeker omdat het betaalbaar is en zorgt voor contacten.”

Vervolg

Het cursusaanbod staat open voor aanmeldingen. De doelstelling is om het aantal culturele partners, disciplines voor deelnemers en deelnemende gemeentes uit te breiden. Ook wil men de samenwerking met zorgorganisaties oppakken. Met dit alles is de stichting al volop bezig. De gemeente heeft subsidie toegekend voor 2024 en is akkoord met een aanvraag voor 2025.

Website: Nooit te oud Roermond | Nooit Te oud?!

Meer initiatieven

Verhalen schrijven Biblionet

Verborgen verhalen over afstand en nabijheid

Zelfstandig wonende senioren uit Groningen schrijven onder begeleiding van een autobiografisch schrijfdocent en storyteller...
Ouderen aan het werk met kunst

Creatief Actief @Kunstencentrum Transvaal

Stichting Topaze organiseert 4 keer per week open inloopochtenden, met creatieve activiteiten.
Strijkorkest dalloere

Dall'oere strijkorkest voor ouderen

Stichting Nieuwlicht wil een overdag-strijkorkest DALL'OERE voor ouderen opzetten.

Zoeken:

Zoek