Inspiratie

project

Schilderen Plus

‘het is gezellig, de groep is bij elkaar betrokken. Ik heb wel een beetje moeten ingrijpen, want een groot deel kwam alsmaar vroeger’ - docent

Dit project kent een hoge kwaliteit en biedt geborgenheid/veiligheid in een groep voor mensen met dementie, met een individuele kunstenaar als verbinder tussen de zorg- en kunstsector. De groep is kleiner dan reguliere cursussen en het tempo is rustiger. Deelnemers kunnen aan eigen thema’s werken of naar aanleiding van opdrachten. Schilderen Plus is opgenomen in het reguliere programma van het Kunstenhuis.

schilderenplus
Geschilderd door Arie Stolk

Schilderen Plus | Utrecht – beeldende kunst – start 2014 | Meer informatie
Initiatiefnemers Martine Busch, Van Praag Instituut, T 030 2341707 en Annelies Kastein, CultuurInzicht, T 030 2210311
Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Rob Schouw, directeur Kunstenhuis De Bilt-Zeist, T 030 2283026
Vitras, Annette Stock, coördinator Ontmoetingscentrum, T 06 10459638
Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar, T 06 12201436

Verder
Kunst en Dementie – Interview met Annelies Kastein, CultuurInzicht