In de loop der jaren zijn veel handreikingen en publicaties geschreven en filmpjes gemaakt over ouderen en cultuurparticipatie. Lang Leve Kunst toont een aantal titels op deze pagina. De lijst is niet volledig. Heb je suggesties? Mail ze naar info@langlevekunst.nl.

Krasse Kunst – vier films over ouderen en kunst

Van kunstbeoefening word je blij, daar gaat het om! Het levende bewijs is er. Kijk naar al die ouderen die kunst beoefenen. En naar hun reacties. Die zijn zo overtuigend, dat niets in de weg zou mogen staan om met ouderen & kunstbeoefening aan de slag te gaan.

De vierdelige serie Krasse Kunst laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert. En ook waar de zwakke plekken zitten. Elke film duurt circa 6 minuten. De films zijn vrij te gebruiken en staan op YouTube Krasse Kunst.

kunst en kracht

kunst en geld

kunst op recept

kunst en contact

Age Friendly Cultural Cities

Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte van de Age Friendly Cultural Cities verhalen en filmpjes.
Bekijk de filmpjes van de deelnemende steden en zie hoe anderen ouderen en cultuurparticipatie op de kaart zetten en hoe ouderen het beleven.

Ben je geïnteresseerd in meer filmpjes? Kijk dan ook eens bij de projecten, bijvoorbeeld Droomoord, Pijnlijke Melodie, Mind the Music, Poezie.nu, 3D ontwerpen.

SCP-essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’

Tijdens de coronacrisis hebben tal van nieuwe creatieve bijeenkomsten met ouderen het daglicht gezien. Door de gezondheidsbeschermende maatregelen dreigt hun wereld klein te worden. Nu de anderhalvemetersamenleving langer gaat duren, zullen creatieve oplossingen gevraagd worden om ouderen betrokken te houden. Naast de zorg voor de gezondheid vraagt het leven ook om plezier, betekenisvolle contacten en zinvol meedoen aan de samenleving. Het essay nodigt uit na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond èn zinvol ouder kunnen worden.
SCP-essay

Ga samen voor oud!

Twaalf inspirerende projecten met ouderen: professionals uit kunst en zorg over het succes van de samenwerking. Het Landelijk Instituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft 25 professionals, deels uit de kunst & cultuursector en deels uit de zorg & welzijnssector, uitgenodigd om de kneepjes van het vak omtrent ouderenprojecten te delen. Ga samen voor oud! geeft inzicht in hoe samenwerking tussen verschillende sectoren leidt tot verrassende en verrijkende resultaten. Ga samen voor oud! 2018

Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans

Deze brochure belicht de meerwaarde die kunst kan hebben in het leven van ouderen en geeft een handreiking om de culturele kansen voor ouderen te vergroten.
Download Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans, 2016

Kunst doet leven – effecten op positieve gezondheid

Een verhalenbrochure geschreven door journalist Hieke Jippes in opdracht van ZonMW. Zij ging in gesprek met direct betrokkenen uit de gemeente en uit een zorginstelling, met een beeldend kunstenaar en natuurlijk de ouderen zelf. Zij gaven sprekende, inspirerende voorbeelden van de mogelijkheden en effecten van ouderen en kunstbeoefening. Zoals een man met zulke zwakke polsen dat hij al een jaar met braces was opgezadeld, na een uur werken die braces af liet doen en zei: ‘Dit kan ik gewoon!’. En een oudere mevrouw die zich na het samen met anderen zingen ‘opgezwiept’ voelt.
Download Kunst doet leven, 2017

Lang Leve Kunst Loont!

De partners van Lang Leve Kunst (2013 – 2016) hebben met elkaar vier jaar hard gewerkt om ouderen en cultuurparticipatie onder de aandacht te brengen. En met succes: het onderwerp staat op de kaart en verdwijnt er ook niet meer van. Allen blijven actief op dit terrein. Lang Leve Kunst loont! – bekijk de resultaten.
Download Lang Leve Kunst, 2016

Handreiking lokaal beleid op ouderen – nooit te oud voor cultuur

In 2012 was het percentage 65-plussers in Nederland nog 16%, in 2040 gaat het al om 26%. De kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, zo toont CBS-onderzoek aan, vooral door vereenzaming. Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden. De Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur geeft antwoord op vragen zoals waarom, wie en hoe.
Download Handreiking lokaal beleid en ouderen, 2016

Long Live Arts Manifesto

Dit manifest verscheen ter afsluiting van het Europese programma Long Live Arts 2016 over het belang van ouderen en cultuurparticipatie. Het moedigt Europese beleidsmakers en professionals op het gebied van cultuur en welzijn aan om dit onderwerp op nationaal en lokaal niveau breed onder de aandacht te brengen.
Download Long Live Arts Manifesto, 2016

The summit on creativity and aging in America

Het rapport ‘The summit on creativity and aging in America’ gaat in op drie aspecten van gezond ouder worden: health and wellness and the arts, lifelong learning in the arts, and age-friendly community design. In het rapport worden interessante aanbevelingen over ouderen en cultuurparticipatie gegeven.
Download The summit on creativity and aging in America, 2016

Kras & Kunstig

Een uitgave van de Gruitpoort in Doetinchem met tien willekeurige voorbeelden gekozen uit ruim 800 activiteiten in de West-Achterhoek, waar meer dan 33.000 mensen van 65 jaar en ouder wonen. Stuk voor stuk onvergetelijke levensgelukjes.
Download Kras & Kunstig, 2017

Ben je op zoek naar meer wetenschappelijke onderbouwing? Deze vind je op de pagina onderzoek.