Nieuws

Aanvragen kan weer!

Heeft u een mooi projectidee zodat meer ouderen actief bezig kunnen zijn met kunst? Het Lang Leve Kunst Fonds staat weer open voor uw aanvraag. Kijk hier voor de richtlijnen en het aanvraagformulier.

Na de twee succesvolle aanvraagrondes van dit jaar kiezen we nu voor een doorlopende procedure. Zodat u op elk moment uw aanvraag in kunt dienen. Deze nemen we binnen twee weken in behandeling. Binnen vier maanden krijgt u bericht over een mogelijke toekenning of afwijzing. Als u aanvraagt voor een bedrag dat hoger is dan € 35.000, duurt de besluitvorming langer en krijgt u binnen zes maanden een bericht. Houd voor de start van het project rekening met deze termijnen.

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn onveranderd:

  • De creatieve ontwikkeling van ouderen staat voorop. Het is erg belangrijk dat deelnemers uitgedaagd worden. Daarom is de bijdrage van één of meer professionele kunstenaars onmisbaar.
  • Er is een nauwe samenwerking tussen zorg/welzijn en kunst/cultuur.
  • Alle deelnemers doen ten minste 5* mee aan een activiteit, zodat zij goed kunnen ervaren wat dit voor hen betekent én zij een waardevol, diepgaand contact opbouwen met andere deelnemers.
  • Het project laat ondernemerschap zien. Cofinanciering door andere organisaties, overheden en/of andere fondsen is verplicht. Grotere projecten geven een doorkijkje naar de toekomst en laten zien dat het initiatief naar verloop van tijd op eigen benen kan staan.

Voor projecten gericht op receptieve kunstparticipatie (ouderen kijken of ervaren kunst zonder deze zelf te maken) kunt u een aanvraag indienen via de reguliere procedures van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.


Foto: Pluspunt Rotterdam

Meer Nieuws