Nieuws

Eerste toekenningen Lang Leve Kunst Fonds

Als je een nieuw initiatief start, is het altijd spannend om te zien of het ook echt werkt. Of mensen het weten te vinden en of het aanspreekt. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen: voor de eerste aanvraagronde ontvingen we 111 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim 2,6 miljoen. In totaal ontvingen 47 organisaties een bijdrage van gemiddeld € 12.765. Iedereen heeft inmiddels bericht ontvangen óf en hoeveel we bijdragen.

De toegekende aanvragen lieten een nauwe samenwerking zien tussen zorg/welzijn en kunst/cultuur en hadden een goed uitgewerkt plan om (kwetsbare) ouderen te laten deelnemen aan een samenhangende reeks activiteiten. Daarnaast is er in de toegekende projecten lokaal draagvlak aanwezig en is er sprake van cofinanciering door partners, (lokale) overheden en fondsen. De grotere projecten bieden ook een doorkijk naar een duurzaam vervolg in de toekomst, zodat het initiatief naar verloop van tijd op eigen benen kan staan.

Diversiteit
De ingediende voorstellen bestrijken alle kunstdisciplines: muziek, theater, dans, fotografie, storytelling en ook vaak diverse vormen in één project. Wat ons ook verheugde, is dat de projecten bestemd zijn voor zowel thuiswonende ouderen als voor mensen die in een zorginstelling zijn opgenomen. Tot slot is het bij Lang Leve Kunst zéker niet zo dat alleen grote steden in de randstad hiervoor aanbod ontwikkelen: we hebben uit alle hoeken van het land mooie voorstellen ontvangen. Dat doet uiteraard ook recht aan het karakter van het fonds!

Nieuwe ronde
Op 14 juni opent de tweede inzendtermijn, deze loopt tot 30 augustus. In deze tweede ronde is er nog voldoende ruimte voor nieuwe aanvragen. We zullen extra letten op samenwerking, cofinanciering, samenhang in de reeks activiteiten en de prijs-kwaliteitverhouding van de projecten. Van de grotere projecten verwachten we een doorkijkje naar de toekomst, borging vanaf de start vergroot de duurzaamheid van een initiatief!

 

 

Meer Nieuws