Nieuws

‘Mijn creatieve brein is weer geactiveerd’ | terugblik op Kunst-Post

Zo’n 30 thuiswonende Zoetermeerse ouderen kregen deze zomer 6 keer bijzondere post bezorgd: een kunstopdracht mét materialen, ontwikkeld door lokale kunstenaars. Iedereen werkte thuis, contact verliep corona-proof via vrijwilligers en een Facebookgroep. Tijdens de feestelijke eind-expositie waren alle 117 kunstwerken te bewonderen en werd duidelijk hoe zeer deze activiteit van betekenis is geweest. Projectleider Marije Arnouts vertelt.

“Juist omdat iedereen individueel had gewerkt was die eindexpositie echt een feestje. Het was voor de deelnemers en voor ons bijzonder om al die verrassende kunstwerken te zien. Het raakte me vooral om te zien wat het met de deelnemers heeft gedaan om mee te doen”. Dat is ook terug te zien in de effectmeting waaraan twintig deelnemers meededen. Een zeer ruime meerderheid van hen geeft aan dat de activiteiten hebben bijgedragen aan een meer zinvolle dagbesteding. En bijna alle deelnemers noemen dat hun geluksgevoel groter is geworden.

De opdrachten die de ouderen kregen waren heel divers, qua kunstvorm en materialen. Beeldhouwen in gips bijvoorbeeld en een fotoverhaal. Of het maken van constructies met golfkarton. De kunstenaars plaatsten in de Facebookgroep video’s, waarin ze aan de slag gingen met het materiaal en de opdracht. En, heel belangrijk, ze gaven verschillende opties qua moeilijkheidsgraad zodat de deelnemers konden kiezen hoe uitgebreid en uitdagend ze het wilden maken. Marije Arnouts: “juist op dat punt van de creatieve ontwikkeling kregen we de meeste positieve reacties, over de uitdaging, de nieuwe ervaringen en afwisseling”. Zoals één van de deelnemers schreef: mijn creatieve brein is weer geactiveerd, ik heb weer zin om dingen te doen’. En een andere deelnemer: door corona had ik helemaal geen ideeën meer om iets creatiefs te doen, dat hebben deze opdrachten zeker veranderd.

Kunst-Post is een project onder de vlag van samenwerkingsplatform Wijck Zoetermeer. Er werd samengewerkt door de culturele organisaties CKC & partners en Franx en zorg- en welzijnsorganisatie inZet/Palet Welzijn. Marije Arnouts: “er ontstond al heel snel een flow in de samenwerking. We vulden elkaar aan, probeerden echt vanuit de deelnemer te werken en bleven gedurende het hele project nauw betrokken bij elkaar. De intentie is dan ook om het hier niet bij te laten en een vervolg te ontwikkelen voor heel Zoetermeer, thuis of op locatie. De eerste deelnemers zijn dan al gevonden: ‘ik doe een volgende keer heel graag weer mee!’

 
Foto’s Kunst-Post, rechtse foto gemaakt door deelnemer Piet Nicolaas

Zie ook www.wijck-zoetermeer.nl

Meer Nieuws