Nieuws

Minister Van Engelshoven lanceert Programma Cultuurparticipatie

Op zaterdag 13 juni 2020 lanceert minister Ingrid van Engelshoven om 19:30 uur het Programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij studio KUUB. Zij gaat in gesprek met presentatrice Lucille Werner, diverse gasten en reikt de Gouden C uit, een prijs voor een inclusief cultuurparticipatieproject. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. Zo ook voor ouderen. Volg hier de lancering van het programma Cultuurparticipatie in de online talkshow ‘Cultuur voor Iedereen’.


Foto:Minister Van Engelshoven in KUUBstijl van Petra Kruijt

Subsidie, kennis en zichtbaarheid cultuurparticipatie
De komende jaren werken het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds samen met o.a. organisaties uit de culturele sector en zorg en welzijn aan het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurdeelname in de samenleving. Dit doen ze met het programma Cultuurparticipatie: door het verstrekken van subsidies, kennisdelen tussen het culturele en sociale veld en het vergroten van zichtbaarheid van actieve cultuurparticipatie met o.a. de iktoon campagne. We laten zien dat cultuurparticipatie naast plezier, bijdraagt aan zingeving en welbevinden. Heb je ideeën of plannen voor samenwerking met zorg en welzijn? Kijk hier voor subsidiemogelijkheden. Vanaf medio juni is daar ook de info van het nieuwe programma beschikbaar.

Meer Nieuws