Nieuws

Online Gouden boeken maken

Bij het project Gouden Boeken (Stichting Gouden Verhalen) maken mensen in een aantal creatieve schrijf- en tekenbijeenkomsten hun eigen visueel levensboek. In Coronatijd is er een online variant die verrassend goed blijkt te werken.

Kunstenaar Eva Durlacher weet bij het project Gouden Boeken de positieve herinneringen wakker te maken bij de deelnemers: wanneer voelde je je vrij? Wat deed je graag toen je kind was? In de cursussen wordt een sfeer geschapen waarin gevoelens en bijzondere inzichten tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, vanuit het bewustzijn dat terugkijken op je leven heel veel kracht kan geven: een herwaardering van wie je zelf bent en wat je hebt gedaan.

Meer dan de som der delen
De tekeningen als geheel samen zijn meer dan de som der delen: alle kleine tekeningen gebonden in een map vormen samen een ontroerend document. Tekst en beeld versterken elkaar. De opdrachten gaan voorbij begrippen als mooi en lelijk.  Wat er getekend en geschreven wordt is steeds een verrassing. Het is persoonlijk, intiem en uniek. Meestal komt daardoor een zeer ontroerend werk naar buiten. De ervaring leert dat deze boeken van grote waarde zijn voor zowel de maker als de kijker. Voor de ouderen schept het boek ruimte voor mooie gesprekken met hun naaste familieleden of vrienden.


Fotograaf Klaar Wolff | Fotograaf Eva Neuteboom

Vanuit huis
In deze Corona-tijd zitten veel ouderen in eenzaamheid thuis. Om toch een moment van ontspanning en samenzijn te creëren kunnen zij nu online een Gouden boek maken, via Zoom. Pakketjes met tekenmaterialen en een map worden onder de deelnemers verspreid. Deelnemers die zelf geen device hebben om Zoom op te installeren, ontvangen in deze periode een leen-tablet. Het blijkt een grote meerwaarde te hebben! Doel is dat er 8 groepen met 20 ouderen aan de slag gaan, met 5 bijeenkomsten per groep. Om dat mogelijk te maken worden twee trainers opgeleid.

“De tekenochtenden per computer, geleid door Eva Durlacher brengen ons, de deelnemers veel plezier. We werken allemaal hard, en hebben zo een heerlijke ochtend. Het viel ons allemaal mee hoe goed het werkte. We zagen elkaar en voelden ons boven verwachting verbonden” – Deelnemer Online Gouden Boeken | 85 jaar.

Omroep Max
Op 1 juni 2020 zond Omroep Max in het Max Ouderenjournaal een item uit over Gouden Boeken, kijk vanaf 6:37.

Links: www.goudenverhalen.nl

 

 

Meer Nieuws