Nieuws

Samen Cultuurmaken verbreden

Kunstinitiatieven voor ouderen vertellen ons regelmatig dat het niet gemakkelijk is om financiële ondersteuning van andere fondsen te krijgen: cultuurfondsen vinden de projecten soms te sociaal en te weinig gericht op ‘kunst om de kunst’. Maatschappelijke fondsen kunnen de focus op kunstparticipatie te ‘elitair’, ‘luxe’ of ‘artistiek’ vinden. En dat is jammer, want de kracht van deze projecten is juist de verbinding!

Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hebben een lange traditie in het juist wél toekennen van projecten op het snijvlak van de sectoren kunst/cultuur en zorg/welzijn. Onder andere via het programma Lang Leve Kunst. We vinden het heel goed nieuws dat er een grote regeling bij is gekomen die ook deze verbinding zoekt: Samen Cultuurmaken Verbreden.

Samen Cultuurmaken Verbreden is de aanloopregeling in 2020 van het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de periode 2021-2024. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De aanloopregeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020. Inhoudelijk gaat het om ‘vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen’. Dit is gericht op alle groepen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, dus ook (maar niet uitsluitend) op ouderen.

Meer Nieuws