Nieuws

Subsidieregeling Samen cultuurmaken open

Op 15 september jl. is de regeling Samen cultuurmaken geopend. Een vervolg op de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden die met 125 aanvragen een groot succes was. Het doel van Samen cultuurmaken is om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het gaat om doelgroepen voor wie kunstparticipatie niet vanzelfsprekend is, ook om (kwetsbare) ouderen.


Foto: Dance Connects

De nieuwe, meerjarige regeling bestaat uit drie sporen:
Spoor 1: try out
Spoor 2: ontwikkeltrajecten
Spoor 3: meerjarentraject

Deze subsidieregeling is een onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie waarin het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA samenwerken aan het wegnemen van drempels zodat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Meer Nieuws