Nieuws

Terugblik 2021 | een inspirerend eerste jaar voor het Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds bestaat 1 jaar. Een mooi moment om terug én vooruit te kijken. In het eerste jaar hebben 94 projecten een toekenning ontvangen, voor een totaalbedrag van € 1.241.460, dat is gemiddeld ruim dertien duizend euro per project. Ondanks een lockdown aan het begin en het eind van het jaar zijn er prachtige initiatieven gerealiseerd voor ouderen, op locatie én vanuit het eigen huis. We danken de initiatiefnemers voor hun creativiteit en flexibiliteit daarbij. Het Lang Leve Kunst Fonds ontwikkelt zich door op basis van de ervaringen en inspiratie uit jaar 1. Aanvragen kan ook vandaag!

Twee rondes
De eerste aanvraagronde van 2021 sloot op 31 maart, de tweede ronde op 30 augustus 2021. Vanaf begin november vorig jaar kan er weer worden aangevraagd, nu in een doorlopende aanvraagprocedure. Daar hebben we voor gekozen zodat u kunt aanvragen op een voor u geschikt moment.

In 2021 kreeg het fonds in totaal 197 aanvragen. Net iets minder dan de helft van de aanvragen heeft tot een toekenning geleid. In de eerste ronde was dit percentage nog maar 44%, in de tweede ronde steeg dit naar 66%. Door het aanscherpen én beter communiceren van de criteria na de eerste ronde kon vanaf de tweede ronde een groter deel van de projecten een toekenning krijgen.

Partners, bedankt!
Het Lang Leve Kunst Fonds is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Het fonds werkt samen met andere partijen om de ambitieuze doelstellingen te bereiken, onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook VSBfonds en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms financierden mee in het eerste jaar. ZonMw financierde een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning, waarin ook het Lang Leve Kunst Fonds participeerde.

Doorontwikkeling
Het Lang Leve Kunst Fonds blijft zich ook in 2022 ontwikkelen. Naast de start van de doorlopende procedure werken we aan de introductie van een verkorte procedure voor kleine aanvragen. Ook zet het Lang Leve Kunst Fonds in op het delen van kennis en inspiratie en zélfs op het delen van hele projectformats, zoals op dit moment gebeurt met Kunst door de Brievenbus. Alles om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ouderen in Nederland actief bezig kunnen zijn met kunst.

Lees verder: Lonneke Regter noemt het Lang Leve Kunst Fonds een ‘fonds van mogelijkheden’.

Meer Nieuws