UP! Symposium 23 november

UP logoSteeds meer kunstenaars maken projecten waarin ouderen actief kunnen participeren. Er is echter nog een wereld te winnen! Meer kunstenaars interesseren voor de oudere doelgroep, cultuurparticipatie beter zichtbaar maken, bewijzen wat het doet met mensen, de werving van ouderen verbeteren en ga zo maar door. We zijn nog maar net begonnen.

Op 23 november willen we een nieuwe schakel smeden in de ketting van ouderen en cultuurparticipatie. Kom en werk mee aan een volgende stap! Er is o.a. recent onderzoek over kunst op recept en over (on)mogelijkheden van intergenerationele samenwerking, een nieuwe onderwijsmodule, inbreng van verzekeraars en nog veel meer. Aan het eind van de dag hebben we nieuwe stappen gezet op het gebied van cultuurparticipatie en weten we wie de spelers zijn die de legacy van LF2018 Culturele Hoofdstad op zich gaan nemen.
De agenda’s voor 2019 worden getrokken. Zorg dat je erbij bent! Meer informatie