Vooraankondiging Lang Leve Kunst Fonds

Begin 2021 lanceren Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Prins Bernhard Cultuurfonds een nieuw fonds: het Lang Leve Kunst Fonds. Dit vanuit de gedeelde ambitie dat er óveral in Nederland kunstprojecten voor ouderen zijn. Dat willen we omdat kunst het leven van ouderen verrijkt door nieuwe zingeving, minder gevoelens van eenzaamheid en meer sociale contacten. Kortom, omdat kunst werkt voor ouderen!

Ervaring
Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo zijn – met andere partijen – al sinds 2012 actief met het thema Lang Leve Kunst. En met succes, er zijn in tal van steden en dorpen kunstactiviteiten voor en met ouderen. Honderdduizenden ouderen namen al deel. Maar er zijn nog altijd veel ouderen voor wie kunst niet (blijvend) binnen bereik is. Het Lang Leve Kunst Fonds zorgt voor verdere bekendheid en verspreiding. Met nieuwe partners, zo draagt ook VSBfonds in 2021 financieel bij. Het fonds verbindt de wereld(en) van kunst & cultuur met die van welzijn en zorg.


Foto: Grey Vibes

Covid-19
Begin 2021 zal Covid-19 nog niet achter ons liggen, zo is de verwachting. Het fonds start toch omdat kunst ook nu, juist nu, zo van belang is voor ouderen. En het kán ook, kunst maken met of op afstand. De verhalen in onze nieuwsberichten laten het zien.

Onderzoek
Ondertussen zitten we niet stil. We participeren in een onderzoeksprogramma van ZonMw. Bij een aantal door ons ondersteunde projecten doet een onderzoeksgroep onder leiding van Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoek naar de betekenis van kunstparticipatie voor ouderen. En naar wat er nodig is om van zulke projecten een succes te maken. De onderbouwing die dat geeft gebruiken we straks om de projecten en daarmee het fonds nog beter te maken. Hier leest u meer, het onderzoek is nu bij een coronaproof variant van de meeste projecten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Lang Leve Kunst Fonds, bijvoorbeeld over werkwijze en criteria? Via deze nieuwsbrief van Lang Leve Kunst blijft u op de hoogte. De informatie komt kort voor de start van het fonds beschikbaar, dus rond begin 2021. Fijn als u ook andere belanghebbenden uit uw netwerk vraagt zich alvast in te schrijven voor de nieuwsbrief