Over Lang Leve Kunst

Het programma Lang Leve Kunst stimuleert kunst- en cultuurparticipatie van ouderen (65+) in Nederland. En geeft donaties aan projecten die dat mogelijk maken. Het doel is dat meer ouderen plezier beleven aan kunst en cultuur in hun eigen woon- en leefomgeving.

Lang Leve Kunst is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) en VSBfonds. De initiatiefnemers sloten samen met de ministeries van OCW en VWS het Convenant Ouderen en Cultuur. Dankzij het stimuleringsprogramma dat tussen 2013 en 2016 liep, hebben ruim 400.000 ouderen deelgenomen aan in totaal 950 culturele projecten en bezochten 3.250 professionals en vrijwilligers landelijke en regionale kennisbijeenkomsten.

Steeds meer professionals raken overtuigd van de effectiviteit van kunst als instrument om de levenskwaliteit van ouderen te verhogen. Met als gevolg dat er steeds vaker kunstprojecten voor ouderen worden opgezet. De samenwerking tussen culturele en welzijns-/zorginstellingen, die hiervoor nodig is, heeft significante meerwaarde.

Op dit moment kan een donatie worden aangevraagd bij de aangesloten fondsen. In de toekomst komt er een gezamenlijke regeling.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Over de partners van Lang Leve Kunst

logo rcoak

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams vermogensfonds dat ruim 400 jaar bestaat. De stichting geeft financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving, in het bijzonder aan ouderen. Bij kunstprojecten ligt het accent op projecten waarin de sectoren zorg/welzijn en kunst/cultuur samenwerken. Ook is de rol van de kunstenaar belangrijk.
www.rcoak.nl

logo sluyterman van loo

Fonds Sluyterman van Loo

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo de levenskwaliteit van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Kernwoorden zijn waardigheid, zingeving en autonomie. Bij kunstprojecten ligt het accent op projecten waarin de sectoren zorg/welzijn en kunst/cultuur samenwerken. Ook is de rol van de kunstenaar belangrijk.
www.fondssluytermanvanloo.nl

logo FCP

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Met zijn programma’s ondersteunt het Fonds mensen, organisaties en overheden en verbindt ze met elkaar.In het tweejarige programma Age Friendly Cultural Cities werden gemeenten aangemoedigd om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en verduurzamen (2016-2020).
www.cultuurparticipatie.nl

logo vsb fonds

VSBfonds

VSBfonds steunt projecten die actief burgerschap bevorderen. Projecten gericht op actieve cultuurdeelname door ouderen passen hierin. Het fonds beoordeelt projecten onder andere op de kwaliteit van het aanbod, aangezien dat bepalend is voor het effect op het welzijn van ouderen. Ook kijkt het fonds naar de wijze waarop de deelnemers en de doelgroep betrokken worden bij het project.
www.vsbfonds.nl

logo lkca

Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) streeft ernaar dat iedereen goede cultuureducatie krijgt en iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Dus óók de ouderen. Met dit doel ondersteunt de organisatie professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.
www.lkca.nl  

logo PBCF

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent, ieder jaar meer dan 3.500 projecten. Ook kunnen particulieren, stichtingen en bedrijven zich tot het fonds wenden voor onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
www.cultuurfonds.nl

Richtlijn gebruik logo en naam Lang Leve Kunst

logo lang leve kunst

Op deze pagina vind je de logo’s van Lang Leve Kunst in de kleuren blauw, geel, roze en zwart. Zowel het logo als de naam Lang Leve Kunst mag je rechtenvrij gebruiken. We stellen er wel een paar voorwaarden aan:

  • Het logo mag uitsluitend gebruikt worden voor initiatieven in het kader van ouderen en kunst- en cultuurparticipatie.
  • Het logo mag alleen integraal worden gebruikt. Dat betekent dat vorm, vormgeving en lettertype intact moeten blijven.
  • Het logo moet volledig zichtbaar zijn. Een ander logo, tekst, beeld of anderszins mag het logo van Lang Leve Kunst niet bedekken.
  • Het logo mag zelfstandig worden gebruikt of als onderdeel van je eigen huisstijl.
  • Van de naam Lang Leve Kunst wordt elk woord met een hoofdletter geschreven.

Logo als link

Als je een plaatje online kunt laten fungeren als link, laat het logo dan een link zijn naar www.langlevekunst.nl

Downloaden logo

Je kunt hier ons logo als eps-formaat, png-formaat of jgp-formaat in diverse kleuren downloaden.

Logo blauw EPS
Logo blauw PNG
Logo blauw JPG
Logo geel EPS
Logo geel PNG
Logo geel JPG
Logo roze EPS
Logo roze PNG
Logo roze JPG
Logo zwart EPS
Logo zwart PNG
Logo zwart JPG

Vragen over het gebruik van ons logo?

Als je vragen hebt over het gebruik van ons logo, neem dan contact met ons op, info@langlevekunst.nl