Over ons

Het Lang Leve Kunst Fonds is in januari 2021 gelanceerd als initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, met het Prins Bernhard Cultuurfonds als belangrijkste partner. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. De bijdrage van het Lang Leve Kunst Fonds kan nieuwe projecten een vliegende start geven waardoor andere financiers, zoals lokale overheden, eerder aanhaken en ouderen sneller en meer toegang krijgen tot kunst en cultuur. De ambitie van de drie fondsen is dat er over tien jaar voor ouderen in alle Nederlandse gemeenten een passend en inspirerend aanbod van kunstbeoefening is.

Er is steeds meer onderzoek dat de effectiviteit aantoont van kunst als instrument om positief bij te dragen aan de levenskwaliteit van ouderen. Met als gevolg dat organisaties steeds vaker kunstprojecten voor ouderen opzetten. Daarvoor is samenwerking nodig tussen culturele, welzijns- en zorgorganisaties én gemeenten.

Het Lang Leve Kunst Fonds vloeit voort uit het programma Lang Leve Kunst dat op initiatief van RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo is ontstaan. Ruim 500.000 ouderen hebben sindsdien deelgenomen aan Lang Leve Kunst-projecten. Hierbij komen ouderen minimaal vijf keer bijeen en gaan kunst beoefenen, zoals samen een toneelvoorstelling maken, fotograferen, beeldhouwen, schilderen of tekenen. Ouderen die deelnamen aan Lang Leve Kunst-projecten zeggen dat de projecten helpen om zich vrolijk en beter te voelen en dat gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Schrijf in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Initiatiefnemers van het Lang Leve Kunst Fonds

Fonds Sluyterman van Loo | ouderenfonds

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo wil het levensplezier bevorderen van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het ouderenfonds financiert initiatieven van organisaties die als doel hebben het levensplezier van ouderen te bevorderen door verbinding en/of creatieve ontwikkeling. 
www.fondssluytermanvanloo.nl

RCOAK

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams vermogensfonds dat ruim 400 jaar bestaat. De stichting geeft financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving, in het bijzonder aan ouderen.
www.rcoak.nl

Partners van het Lang Leve Kunst Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.
www.cultuurfonds.nl

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds steunt projecten die actief burgerschap bevorderen. Projecten gericht op actieve cultuurdeelname door ouderen passen hierin. In 2021 en 2020 heeft het VSBfonds bijgedragen aan het Lang Leve Kunst Fonds met aanzienlijke giften.
www.vsbfonds.nl

Brentano’s Steun des Ouderdoms

Brentano’s Steun des Ouderdoms, is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen. Sinds 2019 zijn kleinschalige muziekactiviteiten, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen, een speerpunt in hun beleid. Brentano heeft een mooi bedrag ter beschikking gesteld aan het Lang Leve Kunst Fonds om in 2021 en 2022 muziek- en dansactiviteiten te financieren.
www.brentanosteun.nl

Het Lang Leve Kunst Fonds werkt samen met diverse partners die zich bezig houden met kunstparticipatie door ouderen:

Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) Kijk daar ook naar de subsidieregeling Samen cultuurmaken.
VSBfonds
– Programma Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning van ZonMw
– Programma Eén tegen eenzaamheid, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Richtlijn gebruik logo en naam Lang Leve Kunst

Op deze pagina vindt u de logo’s van het Lang Leve Kunst Fonds in zwart en oranje. We stellen de volgende voorwaarden aan het gebruik:

  • Het logo mag uitsluitend gebruikt worden voor initiatieven die een financiële bijdrage van ons ontvangen.
  • Het logo mag alleen integraal worden gebruikt. Dat betekent dat vorm, vormgeving en lettertype intact moeten blijven.
  • Het logo moet volledig zichtbaar zijn. Een ander logo, tekst, beeld of anderszins mag het logo van Lang Leve Kunst Fonds niet bedekken.
  • Van de naam Lang Leve Kunst Fonds wordt elk woord met een hoofdletter geschreven.

Logo als link

Als je een plaatje online kunt laten fungeren als link, laat het logo dan een link zijn naar www.langlevekunst.nl

Downloaden logo

Je kunt hier ons logo als eps-formaat, png-formaat of jgp-formaat in diverse kleuren downloaden.
Download logo (zip)

Vragen over het gebruik van ons logo?

Als je vragen hebt over het gebruik van ons logo, neem dan contact met ons op, info@langlevekunst.nl