Beleid

Het Lang Leve Kunst Fonds heeft als doel om het levensplezier van ouderen te bevorderen door actieve kunstbeoefening. Iedereen met een idee of initiatief dat hierop aansluit, kan een aanvraag bij ons doen. Wij behandelen deze aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Budget
Jaarlijks is er circa 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting en heeft een eigen vermogen. Met het rendement daarvan financieren we initiatieven voor ouderen. RCOAK, Brentano’s Steun des Ouderdoms en Anslo’s Hofje/De Eendracht leveren jaarlijks ook een bijdrage aan het budget.

Jaarverslag
We brengen jaarlijks verslag uit van onze activiteiten. Bekijk hiervoor het jaarverslag van Fonds Sluyterman van Loo.

Samenwerking
Fonds Sluyterman van Loo heeft samen met Stichting RCOAK het initiatief genomen voor het Lang Leve Kunst Fonds, met Brentano’s Steun des Ouderdoms en het LKCA als belangrijke partners. Lees meer over de historie van deze samenwerking.

Gedragscode en ANBI-status
Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN en aangesloten bij de Gedragscode van de FIN. Het ouderenfonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een schenking aan ons fonds levert u belastingvoordelen op.

Zoeken:

Zoek