Quickscan

Toelichting

Via deze QuickScan weet u in enkele minuten of uw projectidee voor een kunstactiviteit door ouderen in principe passend is voor het Lang Leve Kunst Fonds. Het met succes doorlopen van deze QuickScan is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag. U vindt alle criteria en voorwaarden op de pagina Aanvraagprocedure. We hopen u terug te zien bij de daadwerkelijke aanvraag. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of volgt op LinkedIn, bent u als eerste op de hoogte van activiteiten van het Lang Leve Kunst Fonds.

1 Past het project binnen het Lang Leve Kunst Fonds?

Het project sluit in beginsel aan bij het programma als ouderen in Nederland actief zijn met kunst in minimaal vijf sessies. Het maakt niet uit om welke kunstvorm het gaat.
Ja
Nee

2 Gaat het om actieve en/of receptieve kunstbeoefening?

Receptief is kijken en luisteren naar anderen. Actief betekent: ouderen gaan zelf aan de slag.

3 Het project richt zich op talentontwikkeling / de creatieve prestatie

(geen reguliere dagbestedingsactivitieit of therapie).
Ja
Nee

4 Eén of meer professionele kunstenaars vervult een centrale rol

Ja
Nee

5 Het betreft een reeks van activiteiten waarbij ouderen minimaal vijf keer deelnemen

Ja
Nee

7 Vertegenwoordigt u een rechtspersoon?

Ja
Nee

8 Is winst maken een (neven)doelstelling voor het project?

Ja
Nee

9 Het project wordt uitgevoerd in Nederland

Ja
Nee

11 Heeft uw organisatie voor dit initiatief al een financiële bijdrage ontvangen van of aangevraagd bij Fonds Sluyterman van Loo of Stichting RCOAK?

Ja
Nee

12 Uw organisatie draagt bij in geld of natura

Ja
Nee

Uw project komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Lang Leve Kunst Fonds.
Ik wil een aanvraag indienen (verloopt via het aanvraagportaal van Fonds Sluyterman van Loo)

Uw project sluit helaas onvoldoende aan bij het Lang Leve Kunst Fonds. Kijk op de websites van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, het Prins Bernhard Cultuurfonds of uw project mogelijk in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Of kijk op www.fondsenvoorouderen.nl om andere mogelijkheden te onderzoeken.

Ga terug naar de Quickscan