Tips & Links

Age Friendly Cultural Cities en de rol van de gemeente

Met het programma Age Friendly Cultural Cities (AFCC) moedigde het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Zo werkten zij samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en WMO-beleid. Hoe doe je dit in je eigen stad?

Tips

 • Breng de lokale situatie in kaart
  De Vlaamse Ouderenraad maakte de Cultuurscan, een handig instrument om helder te maken of het lokale cultuuraanbod ‘ouderenproof’ is: zijn culturele organisaties ook gericht op ouderen? Is er voldoende mogelijk voor ouderen? Wordt er rekening gehouden met hun wensen en beperkingen?
 • Ga aan de slag!
  Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden. De Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur geeft antwoord op vragen zoals waarom, wie en hoe, én veel tipsenlinks!
 • Maak het financiële plaatje rond
  Zie voor tipsenlinks de gids Age Friendly Financiering en het thema Financiering.
 • Kijk en lees hoe anderen het doen
  Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte van de Age Friendly Cultural Cities verhalen en filmpjes.

Internationale samenwerking

Een snel vergrijzende bevolking is niet een exclusief Nederlands probleem, maar een mondiaal verschijnsel. Daarom is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al in 2007 gestart met het programma Age Friendly Cities.
Dit programma heeft als doel steden leeftijdsvriendelijker te laten worden. Om beleidsmakers hiermee te helpen heeft de WHO een handige gids ontwikkeld.

In Nederland ontwikkelde het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ‘Age Friendly Cultural Cities’ als aanvulling op het subsidieprogramma. Ook internationaal zijn er nu programma’s voor Age Friendly Cultural Cities. Zowel in Finland als in het Verenigd Koninkrijk bestaan netwerken van AFCC steden. Het LKCA en het FCP hebben in 2018 – samen met de Baring Foundation – een internationaal uitwisselingsprogramma georganiseerd voor deze steden.

fort van de verbeelding
Foto: Fort van de Verbeelding – AFCC Utrecht

Age Friendly Cultural Cities

Dit zijn de Age Friendly Cultural Cities (bron: FCP):

Links

Download Age Friendly Cultural Cities en de rol van de gemeente