Tips & Links

Financiering van kunstprojecten voor ouderen

Kunstparticipatie voor ouderen is in de meeste gemeenten nog een kwestie van pionieren; en dat geldt dus ook voor de financiering ervan. Er is meestal geen vast budget waaruit dit kan worden betaald: niet bij gemeenten, niet bij zorginstellingen en evenmin bij culturele instellingen. Hoe kom je dan aan voldoende budget?

Tips

 • Begroot niet te krap
  Heb je ook de ervaringen dat projecten meestal meer tijd kosten dan je van tevoren dacht? Dat geldt zeker voor kunstprojecten met ouderen. We krijgen vaak terug dat bijvoorbeeld het werven van ouderen als deelnemer heel tijdsintensief is, zeker aan het begin.
 • Streef direct naar duurzaamheid
  Weinig financiers worden warm van het financieren van een eenmalig project. Er gaat dan zoveel energie en dus geld verloren! Werk vanaf de start aan duurzame financiering. Al geven de (lokale) partners maar een beperkte bijdrage, maar wel voor vijf jaar, dan is dat heel waardevol.
 • Geef je aanvraag body
  In lijn met het vorige punt zitten fondsen vaak niet te wachten op heel kleine aanvragen. Een wat groter programma, een bundeling van projecten, geeft meer vertrouwen voor de toekomst. Zeker als het dekkingsplan min of meer sluitend is.
 • Betaal als organisatie zelf ook mee
  Als je als organisatie(s) zelf niet meebetaalt komt dat niet goed over. Kennelijk is het niet belangrijk genoeg. De eigen bijdrage mag meestal wel in uren zijn.
 • Ga slim om met een eigen bijdrage
  Voor veel ouderen is een eigen bijdrage geen probleem. Het kan zelfs hun betrokkenheid verhogen als ze zelf meebetalen. Voor sommige ouderen is € 2 echter al teveel. Bij ouderen die echt over de drempel getrokken moeten worden omdat ze (nog) niets met kunst hebben, werkt een eigen bijdrage contraproductief.
 • Laat oudere zelf bepalen wat het hen waard is
  Stel: je bent een nieuw popkoor voor ouderen gestart. Het is eerst een project, waarbij de kosten voor de dirigent worden betaald vanuit een subsidie. Aan het eind van het project bestaat het koor uit 40 enthousiaste leden. Je kunt dan uitstekend voorleggen dat doorgaan € 50 p.p. per jaar kost. Met eventueel een regeling voor ouderen die het niet kunnen betalen. De ouderen bepalen dan zelf of dat het hen waard is.
 • Zijn er kansen in aanbestedingen?
  De laatste jaren wordt het welzijnswerk in gemeenten aanbesteed. Het is enkele welzijnsorganisaties gelukt om Lang Leve Kunst deels onder te brengen in de aanbesteding. Zorg overigens wel voor een bredere (financiële) basis. Bij de volgende aanbestedingsronde kan zomaar een andere partij aan zet zijn!
 • Sluit aan!
  Natuurlijk heb je met Lang Leve Kunst een eigen doelstelling en moet je die niet loslaten om wat geld te krijgen. Toch zijn er vaak goede mogelijkheden om aan te sluiten bij wat bijvoorbeeld de gemeente nodig heeft en daardoor de kans op samenwerking en (financiële) ondersteuning te vergroten. Zo is voor gemeenten de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen een belangrijk thema.
 • Vraag lokale ondernemers en financiers
  De plaatselijke Rotary en lokale ondernemers willen soms best helpen. De laatste groep zeker in natura. Voor hen is het belangrijk dat zij zich betrokken voelen. Misschien omdat ze een kwetsbare oudere in hun eigen omgeving hebben. Of nodig hen een keer uit voor een voorstelling of tentoonstelling!
 • Vergaar bewijslast
  Zeker gemeenten, maar ook andere financiers vragen steeds vaker enig bewijs dat de gebruikte interventie werkt: wat was het beoogde effect op ouderen? En is dat ook gerealiseerd? Zulk onderzoek is niet eenvoudig, maar wel waardevol. Misschien zorgt een student met een afstudeeronderzoek voor een betaalbare oplossing?

Kijk of je bij het Lang Leve Kunst Fonds terecht kunt voor een bijdrage.

Financiering van Amsterdam Vertelt

In het fotografieproject Amsterdam Vertelt maken jonge en oude buurtbewoners uit vier Amsterdamse wijken kennis met fotografie en schrijven. Het project is een samenwerking van fotografiemuseum FOAM en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Amsterdam Vertelt was in eerste opzet gefinancierd met projectsubsidies. In de verkenning van Age Friendly Financiering is gekeken hoe dit project duurzaam kan worden gemaakt met een brede financieringsmix. Onder andere door het aangaan van een duurzame relatie met de betrokken zorgondernemers: wellicht zijn met hen afspraken te maken over het vervoer van ouderen, het gebruik van locaties en een financiële bijdrage? Daarnaast werd de vraag gesteld of de ouderen zelf bereid zijn te betalen voor het aanbod.

Twee ontwikkelingen bieden een mooie kans voor continuïteit. Recente seniorenpanels tonen aan dat vitale en financieel draagkrachtige ouderen graag maatschappelijk willen bijdragen, bijvoorbeeld door kwetsbare leeftijdsgenoten te helpen. In de koepel zorgondernemers is bovendien een financiële bijdrage besproken in de vorm van inkoop van creatieve dagbesteding of als projectbijdrage.
Lees meer over dit project in de publicatie: Age Friendly Financiering.

financiering
Foto: KunstRoute65, Sas Schilten

Achtergrond

Bij de start van een project is het vaak goed mogelijk om voor een deel van de kosten ondersteuning te krijgen bij een vermogensfonds. Voor de lange termijn is financiering door fondsen meestal geen oplossing.
Als je een donatie of subsidie aanvraagt bij een fonds of een gemeente loop je mogelijk aan tegen de kloof tussen zorg/welzijn en kunst/cultuur. Met een project dat sterk artistiek vernieuwend is kun je goed terecht bij een cultuurfonds. Anders kun je het beter bij maatschappelijke fondsen zoeken, die zich inzetten voor de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen. Het Lang Leve Kunst Fonds verbindt beide aspecten. Ook fondsen die zich specifiek op de gemeente of regio richten waarin het project plaatsvindt kunnen heel interessant zijn; de gedoneerde bedragen zijn echter vaak lager dan bij landelijke fondsen.

Links

 • Zie het filmpje Kunst en geld uit de serie Krasse Kunst van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.
 • Als onderdeel van het programma Age Friendly Cultural Cities heeft Cultuur+Ondernemen de gids Age Friendly Financiering uitgegeven. Lees deze voor nog veel meer tipsenlinks en goede voorbeelden. Bij de gids hoort een online toolkit.
 • Op de website van het VSB Fonds vind je een gratis cursus online fondsenwerven. Met behulp van filmpjes en tekst ga je stapsgewijs je fondsenwervingsplan opstellen. Ook worden er handige tips en links gegeven, bij voorbeeld over het aanvraagprocedures en de verschillen per rechtsvorm.
 • Op de website van het LKCA vind je een gratis webinar Succesvol fondsen werven.

Download Financiering van kunstprojecten voor ouderen