Tips & Links

Werven van deelnemers

Kwetsbare ouderen zijn de belangrijkste doelgroep van Lang Leve Kunst. De exacte doelgroep verschilt per project. We richten ons vooral op zelfstandig wonende ouderen, maar ook projecten voor ouderen in een instelling zijn welkom. Projecten mogen daarbij een specifieke doelgroep kiezen, zoals ouderen met beginnende dementie, ouderen met een migrantenachtergrond of … mannen. Maar hoe werf je deze ouderen? En komen ze wel?

Tips

 • Zorg voor een laagdrempelige kennismaking
  Vrijwel iedereen vindt het prettig om vrijblijvend te komen kijken en/of te proberen voordat je je bindt. Een proefcursus, festival, bustour of markt kan daar uitstekend bij helpen.
 • Neem praktische drempels zoveel mogelijk weg
  Organiseer je activiteiten op een tijd en locatie die voor ouderen plezierig is. Aan de overkant van de brug kan al te ver zijn. Bied zo nodig vervoer aan. Ga met ouderen in gesprek over de drempels die zij ervaren en probeer die weg te nemen.
 • Maak zo concreet mogelijk wat ouderen kunnen verwachten
  Het is voor iedereen, ook voor ouderen, plezierig als je weet wat je kunt verwacht. Maak dat zo helder mogelijk, liefst met beeld erbij. Het is fijn als zij zien dat de kunstenaar er vriendelijk en eigenlijk ‘best gewoon’ uitziet en dat er ‘meer oudjes’ gewoon meedoen.
 • Vraag hulp van partijen en personen die bij de ouderen binnen komen
  Denk aan de zorgmedewerkers voor ouderen in een instelling en de thuiszorg of huishoudelijke hulp bij thuiswonende ouderen. Vergeet ook de huisarts niet. Het is fantastisch als deze personen bijv. een folder met bon kunnen meegeven voor een gratis proefles. Met duidelijke contactgegevens natuurlijk.
 • Vraag deelnemende ouderen om iemand mee te nemen
  Ouderen kennen ouderen, dat is meer regel dan uitzondering. Als je een aantal enthousiaste oudere deelnemers hebt, is het vaak een koud kunstje om via hen ook andere ouderen te werven.
 • Geef presentaties of proeflessen op plekken waar veel ouderen komen
  Er zijn in elke gemeente plaatsen of verbanden waar al veel ouderen samenkomen, bijv. bij ouderenbonden en ouderenmiddagen van kerken. Vraag of je een keer mag vertellen wat jullie doen of beter nog: organiseer daar een proefworkshop of een openbare repetitie van jullie popband.
 • Maak gebruik van bestaande lokale evenementen
  Is er een jaarlijkse Kunstroute? Of een braderie in de zomer? Organiseer een paar proefworkshops of richt een kraampje in waar een paar enthousiaste oudere deelnemers creatief aan de slag zijn. Het werkt voor ouderen enorm drempelverlagend om te zien dat andere ouderen het ook durven.
 • Begin met een kop koffie
  Soms is het goed om klein te beginnen. Voor sommige ouderen is het woord ‘kunst’ op zich al een drempel. Het hoogst haalbare is dan om hen naar een veilige plek te halen voor een kop koffie en een praatje. Misschien als opstap naar een kunstactiviteit op een later moment.
 • Maak langlopende programma’s behapbaar
  Bij langere trajecten, bijvoorbeeld een cursus met veel bijeenkomsten, is het slim om het programma te verdelen in een aantal blokken. Zo kunnen ouderen zich inschrijven voor alleen het eerste blok. Als ze daar aan mee hebben gedaan volgt inschrijving voor de volgende blokken meestal vanzelf.
 • Vraag om hulp
  Bij projecten waar basisschoolkinderen of middelbare scholieren bij betrokken zijn werkt het vaak goed om ouderen te vragen of ze willen helpen: de jongeren ‘moeten dat nu eenmaal voor school doen’. Ook ouderen geeft het vaak een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen.
 • Vergeet ook de lokale kranten en radio/tv niet
  Gooi jij het lokale snufferdje altijd ongezien bij het oud-papier? Vergis je niet: ouderen zijn vaak de trouwste lezersgroep. Zorg regelmatig voor een leuk redactioneel stukje, liefst met quotes en foto’s van ouderen. Vaak lukt dat nog gratis ook.

Drempels over met de bus in Eindhoven

Een nieuwe plek is vaak een drempel voor ouderen: het is best spannend om ergens heen te gaan waar je nog nooit bent geweest: Hoe kom ik daar? Kan ik daar wel even gaan zitten? Kan mijn rollator overal tussendoor? Wat is daar eigenlijk te doen? Wat wordt er van me verwacht? Zulke vragen spelen in nog sterkere mate bij de zeer eigentijdse musea en culturele instellingen in Eindhoven, stad van design en (technologische) innovatie. Shirley Hendrikse van KunstRoute65 bedacht daar wat op:

“We wisten dat veel ouderen genieten van een bustochtje. Ze worden ontzorgd, het kost hen relatief weinig moeite en er is toch van alles te zien. Zo ontstond onze bustour, een tocht door Eindhoven met een kort bezoek aan elke culturele instelling in ons programma. Het was een doorslaand succes: we hebben wel zeven edities georganiseerd. We bereikten bovendeel relatief veel ouderen voor wie kunstparticipatie nieuw was. En het mooiste: veel deelnemers schreven zich vervolgens in voor één van de workshops.”

werven deelnemers
Foto: KunstRoute65, Cor Heijdenrijk ©

Achtergrond

De meerwaarde van de kunstactiviteiten is meestal groot voor de deelnemers. Toch is het niet zo dat zij zich als vanzelf aandienen. Er blijkt een aantal hardnekkige fysieke en vooral mentale hobbels te zijn dat ouderen van deelname afhoudt. De werving vereist een goed doordachte aanpak, een behulpzaam netwerk en vooral doorzettingsvermogen, zeker in het begin. Bij succes gaat het op een gegeven moment steeds meer vanzelf.

Het wervingsplan is altijd maatwerk. Het hangt af van onder andere de kunstactiviteit, de wijk, de doelgroep en het netwerk. Wie er dan ook mee aan de slag gaat, er ligt één uitdaging in het bijzonder: het werven van mannen. Dat blijkt geen sinecure! Wat soms lukt is om mannen met hun vrouw mee te laten komen. Ook zijn er specifieke activiteiten die hen meer aanspreken: etsen, fotografie, nieuwe technologie zoals 3D-printen, speelfilm. Maar de echte sleutel hebben we nog niet. Wie het weet, mag het zeggen…

Links

Download Werven van deelnemers